Versneld verduurzamen richting 2030: 30% minder geluid én CO2

Eindhoven Airport is er voor de regio. We dragen bij aan de internationale toegankelijkheid en bereikbaarheid van de regio. Uitgangspunt daarbij is dat dat gebeurt in balans met de omgeving. 

Over deze balans en de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030 heeft ministerieel verkenner Pieter van Geel in 2019 een advies uitgebracht: Opnieuw Verbonden. Centraal in dit advies staat de vermindering van de geluidbelasting door het burgervliegverkeer. Het doel is om in 2030 deze geluidbelasting met 30% te hebben verminderd ten opzichte van 2019. Eindhoven Airport heeft zich verbonden aan het advies en houdt hieraan vast.

Maar we doen meer. Wij willen dat het voor iedereen duidelijk is welke koers Eindhoven Airport vaart en welke doelen wij zélf voor ogen hebben tot 2030.

Bekijk hier de video over verduurzaming door vlootvernieuwing.

Naast minder geluid voor de directe omgeving neemt Eindhoven Airport ook haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de klimaatopgave. Wij verduurzamen onze eigen activiteiten zodanig dat we in 2030 zelf CO2-neutraal zijn. Minstens zo belangrijk is echter om de CO2-uitstoot van het vliegverkeer aanzienlijk te verminderen. Daarom stellen we ons ten doel om in 2030 30% minder CO2-uitstoot van het vliegverkeer te hebben dan in 2019. Dat is niet makkelijk, maar we zijn ervan overtuigd dat het moet én dat het kan.

Met ons commitment richting 2030 laten we zien dat we de reductie van geluid én van CO2-uitstoot serieus nemen. We noemen het niet voor niks ons commitment: het zijn geen loze beloften maar het is een plan waar we ons aan hebben verbonden, waar we ons vol voor gaan inzetten en waarop we aanspreekbaar zijn.