Het is druk op Eindhoven Airport

Kom 2,5 tot 3 uur voor vertrek naar de luchthaven; kom niet eerder.

Bereid je voor met onze tips

media-block

Regio

Focus op het regionale woon-, werk- en leefklimaat. De luchthaven wil de positieve impact van haar activiteiten vergroten en de negatieve gevolgen zo veel als mogelijk verminderen. Daarom werken we proactief aan een goede relatie met de omgeving door ons benaderbaar, open en transparant op te stellen.

We informeren en betrekken omwonenden bij de ontwikkelingen op de luchthaven, zoals afgesproken in ‘Opnieuw verbonden’, het adviesrapport uit 2019 dat vorm geeft aan de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport. Centraal stond deze vraag: ‘Hoe kun je vanuit de regio bezien uitwerking geven aan de transitie naar een slimmere, duurzamere en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart en luchthavenontwikkeling?’

Na uitvoerig overleg tussen de luchthaven, haar omwonenden, overheden, bedrijven en andere belanghebbenden is het antwoord hierop vertaald naar vijf speerpunten.

Deze pagina geeft per speerpunt een actueel overzicht van de acties door Eindhoven Airport.

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige ontwikkelingen?

Aanmelden
media-block

Verbetering van de luchtkwaliteit

In stappen vervangen we de apparaten die we op het platform gebruiken. Generatoren en voertuigen op brandstof worden vervangen door elektrische alternatieven zodat de uitstoot op het platform uiterlijk in 2030 nul bedraagt.

Ontdek meer
media-block

Actief sturen op minder geluidbelasting

In stappen vervangen we de apparaten die we op het platform gebruiken. Generatoren en voertuigen op brandstof worden vervangen door elektrische alternatieven zodat de uitstoot op het platform uiterlijk in 2030 nul bedraagt.

Ontdek meer
media-block

Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen

Eindhoven Airport opereert al voor het zevende jaar op rij CO2 neutraal. Onze restuitstoot compenseren we.

Ontdek meer
media-block

Meerwaarde bieden voor de regio

We zijn geen uitzondering als het gaat om brede, regionale samenwerking waar verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat centraal staat.

Ontdek meer
media-block

Vertrouwen vanuit de omgeving

Sinds 1 september 2020 is het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) opgericht als de nieuwe, permanente overlegstructuur zoals voorgesteld in het adviesrapport ‘Opnieuw verbonden.’

Ontdek meer