Voor de omgeving

Eindhoven Airport is geworteld in de regio waarvan ze deel uitmaakt. Voor de luchthaven is een goede band met de omgeving essentieel. We willen dat de omgeving zo veel mogelijk profijt en zo weinig mogelijk hinder heeft van de luchthaven. Daarom werken we voortdurend aan een duurzame luchthavenoperatie en een duurzame leefomgeving.

BurenApp

24 uur vooruitkijken hoe er in de regio van en naar Eindhoven Airport gevlogen wordt? En reageren op hoe je vlieggeluid ervaart? Download dan de BurenApp en krijg inzicht in de te verwachten vliegroutes naast nieuws en achtergrondinformatie van Eindhoven Airport. Ga naar Google Play of de Apple Store en download de BurenApp op je mobiel.

Duurzaamheid

Op de luchthaven

In 2030 is onze luchthaven emissievrij en afvalvrij. Om dat te bereiken, werken we nauw samen met onze partners. We produceren de energie die we verbruiken uit wind, zon en bodem.

Ontdek meer

Duurzame leefomgeving

We zijn trots op de regio en we willen van meerwaarde zijn voor deze regio. Daarom vinden we een duurzame leefomgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is belangrijk.

Ontdek meer

EA Impact Fonds steunt lokale initiatieven

Het EA Impact Fonds van Eindhoven Airport geeft financiële steun aan inwoners, organisaties en stichtingen die zich met initiatieven inzetten op het versterken van verbinding in een gemeente.

Ontdek meer