Voor de omgeving

Eindhoven Airport is geworteld in de regio waarvan ze deel uitmaakt. Voor de luchthaven is een goede band met de omgeving essentieel. We willen dat de omgeving zo veel mogelijk profijt en zo weinig mogelijk hinder heeft van de luchthaven. Daarom werken we voortdurend aan een duurzame luchthavenoperatie en een duurzame leefomgeving.

Regionaal Informatie Centrum

Eindhoven Airport maakt gebruik van de start/landingsbaan van de militaire Vliegbasis Eindhoven. Ook de Vliegbasis vindt een goede relatie met de omgeving essentieel. Daar hoort bij dat we zorgen voor gedegen informatie voor alle belanghebbenden en bezoekers. Dat is een belangrijke taak van ons Regionaal Informatie Centrum. Hier geven we informatie over allerlei onderwerpen: van de geschiedenis van de luchthaven tot de werking ervan, van vliegtuigen en de vliegroutes tot baangebruik, van samenwerking op de luchthaven en in de regio tot gebiedsontwikkeling. Uiteraard gaan we ook met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek. We laten zien hoe we werken aan een goede woon-, werk- en leefomgeving. Ook het geven van rondleidingen (op afspraak) behoort tot de taken van het RIC. Daarnaast registreren, analyseren en duiden we hindermeldingen van omwonenden. Want natuurlijk willen we hinder zo veel mogelijk voorkomen. Het Regionaal Informatie Centrum richt zich op: Inwoners, scholen & opleidingsinstellingen, stichtingen & organisaties en bedrijven & netwerken.

Wil je meer weten of heb je specifieke vragen? Stuur dan een mail aan ons Regionaal Informatie Centrum ric@eindhovenairport.nl

Het Regionaal Informatiecentrum is ook telefonisch bereikbaar op maandagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur via 088- 0043030.

BurenApp

24 uur vooruitkijken hoe er in de regio van en naar Eindhoven Airport gevlogen wordt? En reageren op hoe je vlieggeluid ervaart? Download dan de BurenApp en krijg inzicht in de te verwachten vliegroutes naast nieuws en achtergrondinformatie van Eindhoven Airport. Ga naar Google Play of de Apple Store en download de BurenApp op je mobiel.

Duurzaamheid

Op de luchthaven

In 2030 is onze luchthaven emissievrij en afvalvrij. Om dat te bereiken, werken we nauw samen met onze partners. We produceren de energie die we verbruiken uit wind, zon en bodem.

Ontdek meer

Duurzame leefomgeving

We zijn trots op de regio en we willen van meerwaarde zijn voor deze regio. Daarom vinden we een duurzame leefomgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is belangrijk.

Ontdek meer

EA Impact Fonds steunt lokale initiatieven

Het EA Impact Fonds van Eindhoven Airport geeft financiële steun aan inwoners, organisaties en stichtingen die zich met initiatieven inzetten op het versterken van verbinding in een gemeente.

Ontdek meer