Verhoogde bijmengverplichting met SAF

Invoeren van een hogere bijmengverplichting voor duurzame vliegtuigbrandstof met een financiële bijdrage van Eindhoven Airport

Het is niet alleen belangrijk om de geluidshinder terug te dringen, CO2 uitstoot verminderen is minstens zo belangrijk. Daarom stellen we ons ten doel om in 2030 30% minder CO2 uitstoot van alle vertrekkende vluchten vanaf Eindhoven Airport te hebben dan in 2019. Dit bereiken we door vlootvernieuwing, door operationele maatregelen (waaronder herziening luchtruim in Europa) en door bijmenging van vliegtuigbrandstof (kerosine) met Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Hoe meer bijmenging met SAF, des te minder CO2 uitstoot plaatsvindt door het vliegverkeer. SAF is echter circa vier keer zo duur als kerosine. Eindhoven Airport wil luchtvaartmaatschappijen stimuleren om méér dan 20% van hun op Eindhoven Airport gekochte kerosine bij te mengen. Daarom stellen we jaarlijks een bedrag beschikbaar voor luchtvaartmaatschappijen als tegemoetkoming voor de kosten indien zij extra bijmengen. Voor 2024 is dit bedrag een half miljoen euro.

We focussen niet alleen op het verduurzamen van brandstof voor de luchtvaart maar ook op het verduurzamen van ons eigen brandstofverbruik. Daarom elektrificeren we het platformequipment.

Hoeveel minder CO2 wordt uitgestoten als er in uiterlijk 2030 alleen nog nieuwste generatie vliegtuigen zijn toegestaan op Eindhoven Airport?

30% CO2-reductie in 2030 is een optelsom van 100% vlootvernieuwing en de bijmenging van SAF. Beide dragen voor ongeveer de helft bij aan deze reductie. Een klein deel wordt nog gerealiseerd door verbeteringen vanuit de luchtruimherziening (Single European Sky).

Vanaf wanneer moeten airlines 20 procent bijmengen?

We willen vanaf 2025 stapsgewijs gaan bijmengen. Met welke percentages dit zal zijn, zijn we momenteel aan het berekenen. Dit staat los van de eigen bijmengdoelen van een luchtvaartmaatschappij.

Is er een risico dat airlines niet meer gaan tanken op Eindhoven Airport maar dat elders gaan doen als een flink hogere bijmengverplichting geldt op Eindhoven Airport en als SAF veel duurder is dan gewone kerosine?

In RefuelEU zit een anti tankering clausule (artikel 5) waarin een airline verplicht wordt om minimaal 90% van de gebruikte kerosine voor vluchten vanaf een luchthaven ook op die luchthaven te tanken. Dit artikel zit in het onlangs door de Europese Raad aangenomen wetsvoorstel.