Startprocedure met de minste geluidsoverlast

Startprocedure met de minste geluidsoverlast voor de directe omgeving, zo snel mogelijk invoeren

Er loopt momenteel een proces in samenspraak met het Luchthaven Eindhoven Overleg om een keuze te maken voor een startprocedure (de manier waarop vliegtuigen starten en klimmen naar vlieghoogte). Eindhoven Airport is voorstander van de startprocedure die de minste geluidsoverlast voor de directe omgeving geeft. Wij willen dit zo snel mogelijk invoeren. Wat ons betreft hoeft er niet op het nieuwe Luchthavenbesluit gewacht te worden.

Waarom wordt nu niet de startprocedure met de minste geluidsoverlast voor de directe omgeving gebruikt? 

Luchtvaartmaatschappijen hebben hun eigen voorkeur op grond van bepaalde voor- en nadelen van een startprocedure. Zij zullen dan de startprocedure gebruiken die ze in de praktijk het meeste vliegen omdat piloten daar dan aan gewend zijn en deze procedures zijn geprogrammeerd in de vliegtuigen. Dat is overigens ook op andere luchthavens het geval. Over welke startprocedure voor Eindhoven het beste is, is nu niets concreet afgesproken. Dat gaat dus wel gebeuren. En wij vinden dan dat de startprocedure moet worden gekozen die de minste geluidshinder geeft voor de directe omgeving. 

Wat is het verschil tussen de twee startprocedures? 

De ene startprocedure (NADP1) levert minder geluid op dichtbij de luchthaven (35 Kosteneenheid zone) en de andere procedure (NADP2) levert juist minder geluid op op de verder weg gelegen gebieden.  (NADP=Noise Abatement Departure Procedure)

Wie bepaalt welke startprocedure wordt gehanteerd? 

Het is uiteindelijk de keuze van de individuele gezagvoerder van een vliegtuig om te bepalen welke startprocedure hij of zij gebruikt. 

Krijgen straks andere omwonenden/bewoners geluidsoverlast als de startprocedure met de minste geluidsoverlast voor de directe omgeving voortaan wordt gebruik? (waterbedeffect) 

In de verder weg gelegen gebieden komt een klein beetje meer overlast. Maar omdat toestellen hier al hoger zitten, is die geluidbelasting ook beperkter.