Onze strategie

Onze purpose

Eindhoven Airport gelooft in de meerwaarde van luchtvaart. Dankzij de luchthaven en het vliegverkeer kunnen zakelijke en particuliere reizigers de wereld ontdekken en contacten leggen. Ook geloven we (zelfs in dit digitale tijdperk) in de meerwaarde die persoonlijk contact oplevert. Onze aanwezigheid voegt een wezenlijk element toe aan de regio: we verbinden. Zo dragen onze activiteiten bij aan welvaart en welzijn. 

Eindhoven Airport is een commercieel bedrijf met een heldere visie over wat aan de basis ligt van ons bestaansrecht. Als luchthavenonderneming willen we een verrijking zijn voor de regio en iedereen die daar woont, werkt of op bezoek komt. Eindhoven Airport versterkt het imago en het gewicht van deze regio. De aanwezigheid van een luchthaven is op zichzelf al een invloedrijke factor. Waar (internationale) bedrijven zich vestigen, verschijnen of groeien ook de voorzieningen die nodig zijn voor de mensen die er werken. Dat is een winstpunt voor iedereen. Onze purpose is dat we onze regio nóg beter maken. 

Onze missie 

Wij zijn er voor de regio. Eindhoven Airport verbindt Brainport met Europa en de rest van de wereld en maakt de regio internationaal bereikbaar. Uitgangspunt daarbij is dat dat gebeurt in balans met de omgeving. Onze meerwaarde is dat we met onze activiteiten en faciliteiten bijdragen aan de internationale toegankelijkheid en bereikbaarheid van ons verzorgingsgebied. Mede dankzij de luchthaven is het vestigingsklimaat voor het (internationale) bedrijfsleven en voor personen aantrekkelijker. 

Hoe vullen we onze purpose in?

Verbinder met de wereld: Eindhoven Airport verbindt. We zijn voor mensen een thuishaven of uitvalsbasis. Met ons netwerk van bestemmingen brengen we een groot deel van de wereld onder handbereik.

Goede buur: We zijn een benaderbare, open, uitnodigende organisatie die de hand uitsteekt naar de buren. We treden naar buiten en gaan in gesprek met onze directe belanghebbenden. Of nodigen hen uit bij ons te komen kijken. Elkaar leren kennen is een belangrijke basis om elkaar te respecteren. Bij alles wat we doen staat voorop wat onze activiteiten betekenen voor onze 'buren' in de Brainportregio Eindhoven – in positieve en negatieve zin. Veiligheid staat daarbij op nummer 1, zowel op als rondom de luchthaven. We willen bovendien dat de regio Eindhoven en omstreken zoveel mogelijk profijt heeft van de luchthaven en zo min mogelijk hinder ondervindt. 

Waardige entree: Voor buitenlandse bezoekers die landen in Eindhoven, is de luchthaven de eerste kennismaking met de stad en de regio. We willen bereiken dat de bezoekers het onderscheidende van de regio direct kunnen zien en voelen. Daar hoort een luchthaven bij waar de regio trots op is. Een luchthaven als waardige entree, als uitnodigend visitekaartje.

Inspirerende proeftuin: De regio Eindhoven is een ecosysteem van onderwijsinstellingen, multinationals, technologiebedrijven, mkb-bedrijven en startups die samen werken aan ideeën en technologische oplossingen. Eindhoven Airport heeft de ambitie om innovatieve krachten in de regio bij elkaar te brengen en samen te werken aan duurzame oplossingen voor luchtvaart gerelateerde uitdagingen. Door onze luchthaven in te zetten om innovatieve oplossingen uit te testen, willen we een inspiratiebron zijn voor de regio en de luchtvaartsector.

Concreet zoekt de luchthaven met Fieldlab Eindhoven Airport toenadering tot relevante partijen in de bredere regio die de luchthaven met kennis kunnen ondersteunen bij de verdere ontwikkeling op gezamenlijke aandachtsgebieden. Het gaat dan om de inzet van slimme technologieën ter optimalisatie van operationele luchthavenprocessen, de energietransitie en elektrificatie van de luchtvaart.

Vanuit bovengenoemde vier rollen zijn we in staat de regio nóg beter te maken. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. Groei is geen doel meer op zich. Wel blijven we ons ontwikkelen zodat we in de pas blijven lopen met wat de regio van ons vraagt. Onze strategie en de daarbij behorende plannen zijn daarop afgestemd. 

Onze kernwaarden

Verantwoordelijk: De veiligheid van onze mensen, onze passagiers/bezoekers en onze omgeving staat voorop. Wij staan voor een transparante organisatie en betrouwbare processen. We zetten ons in voor het verder verduurzamen van onze activiteiten en streven naar een positieve impact op de omgeving.

Verbindend: Gelegen in het hart van Brainport brengen we mensen en organisaties bij elkaar en verbinden we onze regio met economische en toeristische centra in Europa en verder. We voelen ons verbonden met onze omgeving en zoeken de dialoog op over alles wat er leeft en speelt op en rond de luchthaven. Verbonden met collega’s; we bundelen onze krachten, halen het beste in elkaar naar boven en hebben samen plezier in wat we doen.

Slagvaardig: We doen wat we zeggen. We zetten de juiste expertise in en zijn flexibel. We handelen proactief en reageren snel. Ook in de dialoog met de omgeving. We gaan graag concreet aan de slag om zoveel mogelijk aan de diverse belangen tegemoet te komen.

Vliegbewegingen en aantal passagiers

Eindhoven Airport had in 2023 41.496 vliegbewegingen (2022: 40.252). In 2023 lag het aantal passagiers dat van/naar Eindhoven Airport reisde op 6,8 miljoen. Het jaar daarvoor- in 2022-lag dat op 6,3 miljoen.  

Bijbehorende documenten

Inkoopbeleid

Download

Leverancierscode

Download

Algemene inkoopvoorwaarden

Download