Onze strategie

Onze visie

Eindhoven Airport groeit naar een kleine 43 duizend vliegbewegingen en 6 miljoen passagiers in 2019. Eindhoven Airport streeft naar een breed portfolio van bestemmingen verspreid over (met name) Europa. Deze groei komt tot stand met draagvlak van de omgeving en binnen de kaders van het Aldersadvies en de Luchtvaartnota van de regering. Eindhoven Airport voert een geintegreerd beleid met betrekking tot groei, omgeving en duurzaamheid. Het uitbouwen van inkomsten uit non-aviation activiteiten is een cruciaal onderdeel van het beleid. Safety en security vormen het fundament onder het bedrijf. Zonder fundament geen bouwwerk.

Onze missie

Wij zijn er voor de regio. Eindhoven Airport verbindt Brainport met Europa en de rest van de wereld en maakt de regio internationaal bereikbaar. De luchthaven draagt bij aan het vestigingsklimaat en is cruciaal voor de regio om haar ambities te verwezenlijken. Eindhoven Airport is een luchthaven waar snelheid & beleving de toegevoegde waarden zijn. Eindhoven Airport is koploper in haar markt en behoort tot de grootste werkverschaffers in de regio.

Onze speerpunten

De vier belangrijke issues die de komende jaren bepalend zijn: Commercie, Operational Excellence, Innovatie en technologie en Draagvlak voor verdere groei.

Bijbehorende documenten