Op de luchthaven

In 2030 is onze luchthaven emissievrij en afvalvrij. Om dat te bereiken, werken we nauw samen met onze partners. We produceren de energie die we verbruiken uit wind, zon en bodem. Alle voertuigen en vrijwel al het overige materieel op de luchthaven is dan elektrisch. We hergebruiken grondstoffen, materialen en producten of we recyclen deze. Alle nieuwe gebouwen willen we zo veel mogelijk circulair bouwen. Na afloop van de levensduur kunnen we ze uit elkaar halen en al het materiaal hergebruiken. 

Elektrificatie van het materieel

Steeds meer voertuigen en materieel op de luchthaven is al elektrisch en dat wordt alleen maar meer. In 2030 zijn deze vrijwel allemaal elektrisch; van pushback tot aan vliegtuigtrap en verrijdbaar stroomaggregaat. En dat scheelt in CO₂, stikstof en (ultra)fijnstof. In deze video vertellen we je er meer over.

Elektriciteit voor het vliegtuig: Op het platform geparkeerde vliegtuigen krijgen de benodigde stroom steeds vaker via verrijdbare elektrische Ground Power Units. Deze vervangen de dieselaggregaten. De elektrische GPU’s leiden tot minder CO₂-uitstoot van de luchthaven.

Hollandse windenergie: Alle luchthavens van de Royal Schiphol Group- en daarmee dus ook Eindhoven Airport- draaien volledig op in Nederland opgewekte windenergie van Eneco. Dat past bij onze doelstelling om in 2030 helemaal emissievrij te zijn. Alle luchthavens van de Schiphol Group samen verbruiken ongeveer 200 GWh aan stroom. De inzet van windenergie levert een vermindering van 92 miljoen kilo CO₂ op. 

Zonnepanelen: Eindhoven Airport gebruikt zonnepanelen om duurzame energie op te wekken op de luchthaven. Er liggen zonnepanelen op de bagagehal en op de terminal. Ook de taxiluifels op het voorterrein zijn voorzien van zonnepanelen. We bekijken bij nieuwbouw altijd of we zonnepanelen of andere middelen kunnen inzetten om op een duurzame manier energie op te wekken. Het zelf duurzaam opwekken van de energie die we verbruiken past bij onze doelstelling om in 2030 emissievrij te zijn. 

Energie opwekken met zonnepanelen

Eindhoven Airport breidde het aantal zonnepanelen op het dak van de terminal in 2023 fors uit zodat we nog meer energie zelf kunnen opwekken. We hebben nu 1686 zonnepanelen die we gebruiken voor de opwekking van energie. Deze duurzaam opgewekte energie gebruiken we voor de terminal.

Warmte-koudeopslag: Eindhoven Airport heeft een warmteopslagsysteem op parkeervoorziening P5. Het warme water hieruit gebruiken we voor verwarming van de terminal. Op de milieustraat hebben we een koudeopslagsysteem; het koude water hieruit wordt benut om de terminal te koelen. Door de inzet van deze systemen gebruiken we minder gas en stoten we veel minder CO₂ uit. Het gebruiken van een warmte-koudeopslagsysteem draagt bij aan ons doel; al onze gebouwen emissievrij in 2030.   

Behalve het warmte-koudeopslagsysteem en zonnepanelen heeft Eindhoven Airport zonnecollectoren op hotel Tulip Inn Eindhoven Airport. Deze worden gebruikt voor de wamwatervoorziening van het hotel.

Zuinig met energie: Voor Eindhoven Airport spreekt het vanzelf dat we zuinig zijn met energie.

Wat we doen?    

Sensoren zorgen ervoor dat op veel plekken het licht pas aangaat als je er loopt 

Vrijwel overal hebben we ledlampen; bijvoorbeeld in de parkeergarages, de terminal en het kantoor

Borden en installaties worden uitgeschakeld als er geen gebruikers zijn 

De bagageband in de bagagehal stopt als er geen bagage aankomt 

De roltrappen in P1 en in de terminal zijn energiezuinig, gaan langzamer als deze niet worden gebruikt 

We maken afspraken met onderhoudsbedrijven over duurzaam beheer van onze gebouwen. In aanbestedingen is duurzaamheid een belangrijke voorwaarde; zo stelt Eindhoven Airport bijvoorbeeld eisen aan de mate waarin organisaties positief bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Bijvoorbeeld door energiezuinige maatregelen op te nemen zoals zonnepanelen, LED-verlichting of energiezuinige apparaten, werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen of te werken volgens circulaire principes. Daarnaast kunnen inschrijvers zich bij aanbestedingen onderscheiden door aantoonbaar te werken aan duurzaamheid. Door hieraan al bij het aanbestedingstraject aandacht te geven, is er al in een vroeg stadium aandacht voor duurzaamheid.   

Sinds circa half november 2021 verstrekken we met het oog op duurzaamheid bij een online geboekte parkeerplaats op P3, P4 en P5 geen parkeertickets meer. 

Duurzaam bouwen: Verstandig omgaan met de aarde, betekent ook slim bouwen, circulair bouwen, materialen hergebruiken en bijvoorbeeld gas vervangen door duurzame energiebronnen. Eindhoven Airport bekijkt bij alle nieuwe gebouwen hoe zo duurzaam mogelijk kan worden gebouwd, met zo veel mogelijk hergebruik.   

Zo is bijvoorbeeld de Hoofddoorlaatpost- de beveiligde toegang voor medewerkers en leveranciers naar het platform- circulair gebouwd. Bij de bouw is gebruik gemaakt van houtskeletbouw en staal. De Hoofddoorlaatpost is volledig demontabel en sloop levert dus nagenoeg geen restafval op. Het is ook een duurzaam gebouw. Het bevat een warmteterugwin-installatie en een warmtepomp. De gevel is gebouwd van gerecycled staal en houten latten. De Hoofddoorlaatpost heeft geen gasaansluiting.  

Dat geldt overigens ook voor multifunctionele parkeergarage P1. Voor de bouw van dit duurzame gebouw ontving Eindhoven Airport het BREEAM-certificaat met waardering ‘very good’. Bij de bouw van P1 zijn tal van duurzaamheidsmaatregelen genomen. Zo zijn bijvoorbeeld maatregelen genomen om in het gebouw energie en water te besparen. Daarnaast is bij de bouw afval gescheiden en is zo veel mogelijk gerecycled. Ook hebben de toegepaste materialen een verantwoorde herkomst.    

Net zoals de Hoofddoorlaatpost wordt ook de stalen overkapping van de looppaden op het platform circulair gebouwd. 

Gescheiden inzamelen: Eindhoven Airport wil in 2030 geen afval meer hebben. Daarom werken we al volop aan het gescheiden inzamelen. We hebben hiervoor gescheiden afvalbakken en vliegtuigafval wordt op locatie gescheiden. De luchthaven telt dertien afvalstromen.   

CO₂-neutrale luchthaven: Eindhoven Airport is voor haar eigen activiteiten CO₂-neutraal. Dat was in 2022 voor het negende jaar op rij. Airports Council International Europe controleert jaarlijks de CO₂-uitstoot van luchthavens. Het gebruikt hierbij het Airport Carbon Accreditation-programma. Onze luchthaven behaalde het Level 4+ Transition. We gingen over op groen gas en elektrificeerden het eigen wagenpark en de leaseauto's. Onze restemissies compenseren we via financiële steun aan een biogasproject in combinatie met circulaire agro-varkensbedrijven in Wanroij. Daar wordt door mest te vergisten in een biogasinstallatie elektriciteit geproduceerd die aan het net wordt toegevoegd. Het project vermindert de uitstoot van methaan naar de atmosfeer en vervangt fossiele brandstoffen die worden gebruikt om lokale gebouwen te verwarmen.

Onze luchthaven wil in 2030 volledig emissievrij zijn. Via onze gebouwen en via onze eigen luchthavenactiviteiten (bijvoorbeeld op het platform) wordt dan geen CO₂ meer uitgestoten. Daarnaast willen we in 2030 de helft minder natuurlijke grondstoffen gebruiken. We gaan vanaf 2021 verplicht geen wegwerpplastic zoals rietjes en bestek meer op de luchthaven gebruiken. Doel is dat we op termijn helemaal geen wegwerpplastic meer gebruiken op de luchthaven. 

Lees hier meer over Airport Carbon Accreditation.     

Ben je benieuwd hoe onze partners bijdragen aan verduurzaming van de luchthaven? Lees dan de bijlage. 

Bijbehorende documenten

  • Associated documents

Energie en milieubeleid

Energie en milieubeleid

Download

Algemene milieuvoorwaarden

Download

Bijdrage van partners aan verduurzaming

Bijdrage van partners aan verduurzaming

Download