Privacystatement - Lost & found

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Als jij op Eindhoven Airport iets verliest, kan je jouw verloren voorwerp via deze pagina op de website van Eindhoven Airport zoeken. Je komt dan uit op de zoekmachine voor verloren en gevonden voorwerpen (bij Eindhoven Airport): iLost. Afhankelijk van welke gegevens je achterlaat, kunnen iLost en Eindhoven Airport daarbij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaamadres

  • woonplaats

  • land

  • telefoonnummer

  • e-mailadres

  • legitimatiesoort en -nummer

  • geboortedatum

  • geslacht

  • handtekening

  • beschrijving van jouw verloren voorwerp(en)

Eindhoven Airport kan (een deel van) deze gegevens in iLost inzien. Verlies jij bijvoorbeeld jouw portemonnee of identiteitsbewijs, dan verwerken wij ook de persoonsgegevens die daarvan deel uitmaken.

Als jij een voorwerp hebt gevonden, dan kun je het gevonden voorwerp afgeven bij de informatiebalie in de terminal. In dat geval gaat jouw rechtspositie als vinder over op Eindhoven Airport en zullen wij aangifte doen van het gevonden voorwerp en de verdere afwikkeling op ons nemen. Als jij aangeeft na de wettelijke bewaartermijn voor gevonden voorwerpen aanspraak te willen maken op het gevonden voorwerp, dan noteren wij daarvoor jouw contactgegevens.

Als je iets verloren bent in het vliegtuig of je bent je ruimbagage kwijt, neem dan contact op met je luchtvaartmaatschappij.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? Als jij iets verloren bent, verwerken wij jouw gegevens met als doel de door jou verloren zaken te kunnen retourneren. Als jij iets gevonden hebt, verwerken wij jouw gegevens met als doel jou na de wettelijke bewaartermijn voor gevonden voorwerpen te laten weten of je het gevonden voorwerp kan opeisen. Wij verwerken de gegevens niet voor andere doeleinden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? De wettelijke bewaartermijn voor gevonden voorwerpen is één jaar. Als de eigenaar van het voorwerp zich niet binnen deze termijn heeft gemeld, kan de vinder het gevonden voorwerp opeisen. De contactgegevens die je bij ons achterlaat omdat je iets verloren of gevonden hebt, bewaren we daarom niet langer dan veertien maanden. Jouw contactgegevens verwijderen wij zodra we jouw verloren product hebben teruggevonden of het gevonden product door jou is opgeëist.

Gevonden identiteitsbewijzen geven we altijd binnen twee dagen door aan de Koninklijke Marachaussee. De Koninklijke Marachaussee geeft identiteitsbewijzen af bij de gemeente Eindhoven.

Claimen kan tot een maand na de registratie van het gevonden voorwerp. Na een maand worden gevonden voorwerpen overgedragen aan de gemeente Eindhoven.

Met wie delen wij jouw gegevens? Jouw gegevens worden gedeeld met iLost B.V. om verloren en gevonden voorwerpen te registeren in de zoekmachine van iLost. Middels registratie van de verloren en gevonden voorwerpen in iLost is er ook sprake van aangifte bij de gemeente Eindhoven door een digitale koppeling. Jouw gegevens delen wij dus ook met de gemeente Eindhoven. Jouw identiteitsbewijs verstrekken wij aan de Koninklijke Marachaussee. Daarnaast delen we vanzelfsprekend jouw gegevens met een vervoersbedrijf indien wij het door jou verloren voorwerp terugsturen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke? Eindhoven Airport N.V. iLost B.V. is zelf verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens die worden verwerkt via de iLost-website en -app. De gemeente Eindhoven is zelf verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens behorende bij gevonden voorwerpen die aan haar zijn overgedragen.