Reizen wordt bewuster, duurzamer en met strak op elkaar afgestemde vervoersvormen

Reizen blijft voor veel mensen dé manier om de wereld te verkennen en mensen live te ontmoeten. Maar dat reizen er in de toekomst anders uitziet dan nu, is een uitgemaakte zaak. We verplaatsen ons anders, efficiënter en vooral duurzamer. Hierbij combineren we verschillende vervoersvormen en maken we bewuste keuzes in het soort vervoer dat we kiezen. Waar dat kan, kiezen we voor duurzaam vervoer. Dat is de conclusie van een onlangs gehouden paneldiscussie over ‘mobiliteit in de toekomst’ op Eindhoven Airport ter gelegenheid van 90 jaar Luchthaven Eindhoven.

Effectiever vliegen Volgens Teun Kraaij, oprichter van Lucy, een startup in elektrisch vliegen, moet duurzaamheid in onze manier van leven een belangrijke plek innemen. Bewuster reizen en kiezen voor de meest duurzame manier om van A naar B te gaan, moet volgens Kraaij een vanzelfsprekendheid worden. In de paneldiscussie lichtte hij toe hoe Lucy hieraan gaat bijdragen. De startup gaat zich richten op de kleine luchtvaart waarbij passagiers zich via kleine elektrische vliegtuigen en (relatief) kleine luchthavens snel en duurzaam verplaatsen. Kraaij stelde dat de reiziger minder ver hoeft te reizen naar de luchthaven en dichter bij zijn bestemming kan landen als gebruik kan worden gemaakt van het netwerk van tweeduizend kleinere airports in Europa. Lucy wil vanaf 2025 de eerste elektrische vluchten aanbieden vanaf Eindhoven Airport. In eerste instantie zijn deze gericht op de zakelijke reiziger. Luchtvaartmaatschappij Transavia steunt deze duurzame vervoersvorm. De airline maakte onlangs bekend dat zij gaat investeren in de ontwikkeling van Lucy.

Knappe koppen in Brainport Volgens Rob Adams, eigenaar van innovatiebureau Six Fingers, moet worden stilgestaan bij de gevolgen van mobiliteitskeuzes. Duurzaam vervoer heeft sowieso zijn voorkeur. Maar om ons land bereikbaar te houden is het ook voor wat betreft mobiliteit goed om te consuminderen in plaats van consumeren stelde hij. Verduurzaming van mobiliteit is noodzakelijk, zo vinden alle panelleden. Volgens Robert-Jan Smits, voorzitter van de Raad van Bestuur van Technische Universiteit Eindhoven is het mede aan de knappe koppen in Brainport om bij te dragen aan slimme duurzame mobiliteitsoplossingen. De huidige generatie is volgens Smits gepassioneerd over dit thema. Dat blijkt onder meer uit de vele startups die hieraan werken.

Verkeer over spoor en de lucht vullen elkaar aan Dat duurzaam vervoer volop in de belangstelling staat, is volgens Smits een goede zaak. Want de wil om te reizen blijft; al gaat het in de toekomst anders. Daarvan was ook Magdalena Piotrowska, regiodirecteur Zuid bij NS overtuigd. De verduurzaming in de diverse vervoersvormen zet door en verkeer over het spoor en de lucht blijft elkaar aanvullen. Maar er is ook nog veel te winnen, vindt Piotrowska. Het moet anders worden georganiseerd zodat vervoersmodellen beter op elkaar aansluiten, en het gebruik ervan beter verspreid over de dag wordt.

Luchthaven aanjager voor duurzaam reizen? Bewuste keuzes maken om duurzamer te reizen hangt dus af van een aanbod van vervoersmodaliteiten die slimmer werken en goed op elkaar zijn afgestemd. Niet alleen binnen de Brainportregio valt hier winst te behalen. Voor wat betreft de kansen en uitdagingen in de regio Eindhoven, vond het panel dat de luchthaven een plek voor innovatie en verbinding kan zijn om duurzaam reizen nog verder aan te jagen. Een conclusie die luchthavendirecteur Roel Hellemons na afloop graag ter harte nam.