nieuws

22-12-2023

Vergunning burgermedegebruik Eindhoven Airport 2024

Deel

Eindhoven Airport heeft 12 december 2023 de vergunning burgermedegebruik 2024 ontvangen. De vergunning loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Volgens deze vergunning zijn voor 2024 maximaal 41.500 vliegtuigbewegingen per jaar toegestaan. In de nieuwe vergunning gaat de vergunde geluidbelasting verder omlaag naar 8,9 km2. Het ook dit jaar wederom verkleinen van de geluidbelasting is in lijn met het advies van Pieter van Geel over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030. Bij de berekening van de vergunde geluidsruimte is rekening gehouden met de verwachte verdere vlootvernieuwing in 2024.    

Net zoals in 2023 blijft ook in 2024 het maximumaantal geplande starts op zondagochtend tussen 7.00 en 8.00 uur beperkt. Geplande landingen na 23.00 uur zijn al vanaf 25 oktober 2020 niet meer toegestaan met als doel de hinder voor omwonenden in de late avonduren zo veel mogelijk te voorkomen. Geplande starts waren al niet toegestaan. 

Doelstelling van Eindhoven Airport is dat in 2030 de geluidbelasting en de CO2-uitstoot door vliegverkeer met 30 procent zijn gereduceerd (ten opzichte van 2019). In het onlangs gepubliceerde commitment 2030 van Eindhoven Airport wordt toegelicht hoe deze doelen bereikt gaan worden.  

Lees de vergunning hier