nieuws

05-12-2023

Eindhoven Airport bij eerste tien luchthavens met hoogste certificaat voor CO2-reductie van eigen activiteiten

Deel

Eindhoven Airport heeft de CO2-uitstoot van emissies van haar eigen activiteiten met minimaal 90% teruggebracht. Daarnaast heeft zij zich gecommitteerd aan netto nul uitstoot van vliegverkeer op/vanaf Eindhoven Airport in 2050. Eindhoven Airport heeft daarmee het hoogste Airport Carbon Accreditation niveau behaald. Vanwege het bereiken van deze mijlpaal ontvingen Eindhoven Airport en negen andere luchthavens, waaronder Amsterdam Airport Schiphol en Rotterdam The Hague Airport, vandaag tijdens de VN-klimaatconferentie in Dubai het net gelanceerde en zeer ambitieuze Airport Carbon Accreditation (ACA) level 5 van brancheorganisatie Airports Council International (ACI).  

Roel Hellemons, CEO Eindhoven Airport: “Eindhoven Airport voelt zich verantwoordelijk om de uitstoot van broeikasgassen van al onze activiteiten, inclusief het vliegverkeer, aanzienlijk te reduceren. We zijn begonnen om de CO2-emissies van onze eigen activiteiten zo veel als mogelijk terug te brengen en hebben daarnaast ambitieuze doelen gesteld die we samen met onze partners willen gaan bereiken voor onze hele scope 3-keten. We laten hiermee zien dat we vooroplopen om echt te versnellen. We zijn dan ook trots om, als één van de eerste luchthavens ter wereld, ACA level 5 te hebben behaald als erkenning van al onze inspanningen.” 

Olivier Jankovec, directeur-generaal van ACI EUROPE: "Sinds de lancering in 2009 is Airport Carbon Accreditation uitgegroeid tot de wereldwijde standaard voor CO2-management op luchthavens, met tot op heden 557 gecertificeerde luchthavens verspreid over 5 continenten. Hoewel de eisen en de structuur van het programma in de loop der tijd zijn ontwikkeld om gelijke tred te houden met de wetenschap en de maatschappelijke verwachtingen, betekent de lancering van niveau 5 vandaag een enorme stap voorwaarts. Met een referentiekader voor luchthavens die netto nul koolstofuitstoot bereiken en handhaven, ook voor de emissies die onder hun beheer vallen, bewijzen luchthavens dat zij hun netto nul verplichtingen beginnen na te komen. Van cruciaal belang is dat niveau 5 de luchthavens ook stimuleert om zich niet alleen te richten op de directe CO2-uitstoot, maar ook op het volledig meten en beïnvloeden van de scope 3-emissies naar netto nul in 2050. Niveau 5 is een echte nieuwe fase en ik feliciteer de luchthavens van harte die dit voortouw hebben genomen en aan alle strenge eisen hebben voldaan."

Eindhoven Airport nam dit jaar deel aan een pilot om een referentiekader vast te stellen voor een netto nul koolstofbalans voor luchthavens. Eindhoven Airport bereikte level 5 door bij het reduceren van CO2-uitstoot te voldoen aan een aantal belangrijke en concrete eisen:  

  • Een absolute CO2-emissiereductie van minimaal 90 procent en zich als luchthaven verbinden aan uitstootvrije luchtvaart in uiterlijk 2050. Eindhoven Airport reduceerde de CO2-uitstoot van haar eigen activiteiten met maar liefst 97 procent (ten opzichte van 2010). Dat deed de luchthaven door het nemen van energiebesparingsmaatregelen en de overschakeling naar groene elektriciteit (sinds eind 2012) en groen gas (sinds 2018). Eindhoven Airport stimuleert reductie van CO2 door de luchtvaart door onder meer lagere havengelden in rekening te brengen aan luchtvaartmaatschappijen die de nieuwste generatie vliegtuigen inzetten, door vanaf 2030 alleen nog deze generatie vliegtuigen toe te staan op Eindhoven Airport en door stimulering van het gebruik van sustainable aviation fuel (SAF) middels een financiële tegemoetkoming als airlines meer dan 20 procent van de op Eindhoven Airport getankte kerosine bijmengen met SAF.   

  • Een gedetailleerd Carbon Management Plan dat beschrijft hoe de luchthaven de doelen voor het reduceren van emissies gaat bereiken. Eindhoven Airport heeft dat uitvoerig beschreven in een Road Map. 

  • Een uitgebreide CO2-footprint voor scope 1 en 2 (directe en indirecte emissies onder controle van de luchthaven) en alle relevante categorieën van scope 3 (indirecte emissies buiten controle van de luchthaven zoals de uitstoot van vliegtuigen) volgens de eisen van de GHG Protocol Scope 3 Guidance, met name voor alle significante upstream - en downstreamactiviteiten van derden - inclusief luchtvaartmaatschappijen. Eindhoven Airport heeft deze ingediend en dient vanaf nu jaarlijks zijn geverifieerde CO2-footprintberekeningen in.  

  • Een Stakeholder Partnership Plan met te behalen mijlpalen om luchtvaartmaatschappijen en partnerpartijen op de luchthaven te betrekken bij en stimuleren om uitstoot te reduceren. Uiteindelijke doel is netto nul uitstoot op het hele luchthaventerrein.  

  • Investeren in projecten voor verwijdering van restemissies (minder dan 10 procent van de totale CO2-uitstoot van scope 1 en 2) uit de atmosfeer. Eindhoven Airport heeft met behulp van de Climate Neutral Group gekozen voor een herbebossingsproject in Tanzania.  

Airport Carbon Accreditation 

Airport Carbon Accreditation is het enige goedgekeurde, wereldwijde certificeringsprogramma voor koolstofmanagement voor luchthavens. Het programma beoordeelt en erkent op onafhankelijke wijze de inspanningen van luchthavens om hun CO2-uitstoot te beheren en te verminderen door middel van verschillende certificeringsniveaus. Momenteel zijn meer dan 550 luchthavens in alle wereldregio's betrokken bij de klimaatinspanningen van luchthavens binnen het programma. Eindhoven Airport is er trots op sinds 2009 deel uit te maken van dit wereldwijde initiatief en blijft zich inzetten voor uitmuntend koolstofmanagement.