Privacystatement - Winkelen

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Eindhoven Airport biedt ruimte en faciliteiten aan winkeliers. Deze winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij eventueel van jou verwerken. Eindhoven Airport speelt hierin geen rol.

Als jij, na de security-check, in de terminal aankopen doet, wordt in sommige gevallen jouw boardingpass gescand. De reden hiervoor is dat de winkelier moet weten of er belasting moet worden afdragen over jouw aankopen. Indien je buiten de EU vliegt, hoeft hij dat niet. Wanneer je binnen EU blijft, moet er wel belasting worden afgedragen. Dit wordt ook altijd duidelijk vermeld op de kassabon, zodat je dit bij een eventuele douanecontrole kan tonen. Bij het scannen van jouw boardingpass wordt jouw vluchtnummer, de vluchtroute en reisklasse verwerkt. Hiermee kan de winkelier bepalen naar welke bestemming jij vliegt.

Waarom verwerken winkels jouw persoonsgegevens? De winkels verwerken de persoonsgegevens om te registreren of een product belastingvrij of belastbaar is verkocht, wat zal afhangen van uw bestemming, namelijk van het feit of je binnen of buiten de EU reist.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? De winkels op Eindhoven Airport zijn verantwoordelijk voor de gegevens die zij verwerken en bepalen zelf hoe lang zij de gegevens bewaren. Als je hier vragen over hebt, raden wij je aan om rechtstreeks contact op te nemen met de relevante winkel.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld? De winkels beschikken zelf over de gegevens die toezien op de aankopen die bij hen zijn gedaan, zoals gegevens over de betaling, datum en tijdstip van aankoop van specifieke producten. Op verzoek van Eindhoven Airport kunnen winkels algemene informatie over jouw aankoop aan ons verstrekken. Deze informatie is door Eindhoven Airport niet te herleiden tot jou als persoon. Wij kunnen die informatie gebruiken analyse doeleinden, bijvoorbeeld om de dienstverlening van de winkels op Eindhoven Airport te optimaliseren. We hebben daarom een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke? De winkels op Eindhoven Airport zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij verdelen. Eindhoven Airport verwerkt geen persoonsgegevens.