Privacystatement - Access to Eindhoven Airport

Toegang voor reizigers

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Eindhoven Airport dient te controleren dat alleen reizigers die dezelfde dag vertrekken toegang krijgen tot het gebied na de security-controle. In dit kader verwerkt Eindhoven Airport boardingpassgegevens die uitgelezen worden bij de security-doorgangen (Self Service Boarding Pass-controle).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? Eindhoven Airport is op grond van de wet verplicht de luchthaven te beveiligen. Wij verwerken de gegevens daarom in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? Eindhoven Airport controleert uitsluitend of jij een geldige boardingpass hebt. Eindhoven Airport slaat geen gegevens op.

Met wie delen wij jouw gegevens? In sommige gevallen wordt er een melding gestuurd naar airlines, zodra je bij de security-controle bent. Hierdoor weten zij dat je op het vliegveld bent. Jouw gegevens delen we niet met andere partijen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke? Eindhoven Airport N.V.

Toegang voor zakelijke bezoekers

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Eindhoven Airport verwerkt de volgende persoonsgegevens van zakelijke bezoekers van ons kantoor en onze terminal:

  • voor- en achternaam

  • e-mailadres

  • telefoonnummer

  • bedrijf

  • contactpersoon bij Eindhoven Airport

  • tijdstip van afspraak

  • identiteitsnummer/documentnummer van geldig identiteitsbewijs (bij bezoek aan de beschermde en beveiligde gebieden op de luchthaven)

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? Eindhoven Airport verwerkt deze gegevens om zakelijke bezoekers van ons kantoor en onze terminal te kunnen ontvangen en ten behoeve van intern beheer en beveiliging. Eindhoven Airport is op grond van de arbowet verplicht bezoekersregistratie bij te houden voor het geval van een calamiteit waarbij het pand moet worden ontruimd. Wij verwerken de gegevens daarom in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? Jouw gegevens worden uiterlijk één dag na jouw bezoek aan Eindhoven Airport verwijderd.

Met wie delen wij jouw gegevens? Jouw gegevens delen wij niet met andere partijen, tenzij daar om veiligheidsredenen een noodzaak toe bestaat. In geval van calamiteiten kan de bezoekersregistratie bijvoorbeeld gedeeld worden met hulpdiensten.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke? Eindhoven Airport N.V.