Privacystatement - Relaties van Eindhoven Airport

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Eindhoven Airport onderhoudt op allerlei terreinen relaties met vertegenwoordigers van organisaties. Van deze vertegenwoordigers slaan we in de regel de volgende contactgegevens op: voor- en achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. Ook slaan we onder omstandigheden andere contactgegevens of jouw voorkeuren op.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? Soms bestaat er een overeenkomst tussen de organisatie waarvoor jij werkt en Eindhoven Airport. In dat geval verwerken wij jouw gegevens in de eerste plaats om deze overeenkomst uit te kunnen voeren.

Niet met (de werkgevers van) al onze relaties hebben wij een overeenkomst. Aan al onze relaties, ongeacht of wij daarmee een overeenkomst hebben, sturen we af en toe een uitnodiging om deel te nemen aan een evenement op Eindhoven Airport en/of een nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens gebruiken we daarvoor. Voor het verwerken van de persoonsgegevens van onze relaties hebben we een gerechtvaardigd belang. Mocht jij de nieuwsbrief niet willen ontvangen, dan kan je jezelf daarvoor afmelden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? De gegevens van Eindhoven Airport worden regelmatig gecontroleerd op actualiteit. Als blijkt dat de gegevens niet meer kloppen, worden deze verwijderd of aangepast.

Met wie delen wij jouw gegevens? Jouw gegevens delen wij binnen Eindhoven Airport. We delen jouw gegevens niet met partijen buiten Eindhoven Airport.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke Eindhoven Airport N.V.