Privacystatement - Online wedstrijden en campagnes

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Als je deelneemt aan een door Eindhoven Airport georganiseerde online wedstrijd of campagne met een winactie, kunnen wij jouw naam, adres en e-mailadres verwerken om de online wedstrijd of campagne uit te voeren.

Als je jonger bent dan 16 jaar, kun je alleen deelnemen als je de toestemming hebt van één van jouw ouders of van jouw wettelijke voogd. Om leeftijdscontroles uit te voeren, kunnen wij om jouw geboortedatum vragen.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? Als je een prijs gewonnen hebt, gebruiken wij jouw gegevens om jou daarvan op de hoogte te stellen en om de prijs naar je toe te sturen. Daarnaast kan jouw naam publiekelijk worden aangekondigd op de relevante webpagina om aan te geven dat jij de winnaar van de online wedstrijd of campagne bent. Als de winnaar van een online wedstrijd of campagne wordt gepubliceerd via social media, is het verder mogelijk dat je in de aankondiging van de winnaar wordt vermeld met jouw publiekelijk beschikbare gebruikersnaam van het relevante social mediakanaal.

De verwerking van jouw gegevens is nodig om de overeenkomst tot deelname aan de online wedstrijd of campagne uit te kunnen voeren. Door deel te nemen aan een online wedstrijd of campagne stem je in met de eventuele actievoorwaarden en ga je een overeenkomst aan met Eindhoven Airport. Als we van plan zijn om jouw persoonsgegevens ook te gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen we je hiervan duidelijk op de hoogte stellen en jouw toestemming vragen voordat we jouw persoonsgegevens verzamelen.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? Jouw gegevens worden binnen vier weken na verzending van jouw prijs en na afronding van de online wedstrijd of campagne verwijderd.

Met wie delen wij jouw gegevens? Als jij behoort tot de prijswinnaars, verstrekken wij jouw naam en adresgegevens aan de partner waarmee Eindhoven Airport voor de betreffende online wedstrijd of campagne samenwerkt om de prijs aan jou te kunnen toesturen. Deze partij gebruikt jouw gegevens alleen voor het opsturen van jouw prijs en niet voor andere doeleinden.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke? Eindhoven Airport N.V.