Privacystatement - Melden van onveilige situaties

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Via de website van Eindhoven Airport kun je een melding doen van onveilige situaties op Eindhoven Airport. Eindhoven Airport verwerkt in dit kader de persoonsgegevens die in de melding van het voorval voorkomen. Daarnaast verwerkt Eindhoven Airport de contactgegevens van de melder, indien de melder deze heeft ingevuld om op de hoogte te worden gehouden van de melding. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? Eindhoven Airport zal de door jou gedeelde gegevens alleen gebruiken om de melding te onderzoeken en af te handelen en, indien van toepassing, de melder daarvan op de hoogte te houden. Eindhoven Airport heeft een wettelijke verplichting tot het faciliteren, onderzoeken en afhandelen van meldingen van onveilige situaties op Eindhoven Airport.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? De persoonsgegevens die in de melding van het voorval voorkomen verwijderen of anonimiseren we twee jaar na afhandeling van de melding. De contactgegevens van de melder verwijderen of anonimiseren we één jaar na afhandeling van de melding.

Met wie delen wij jouw gegevens? De persoonsgegevens die in de melding voorkomen kunnen we in het kader van het onderzoek naar de melding doorgeven aan derden die bij het voorval betrokken zijn, zoals de Koninklijke Marechaussee en luchtvaartmaatschappijen. De persoonsgegevens van de melder delen we niet met andere partijen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke? Eindhoven Airport N.V.