Privacystatement - Eindhoven Airportpas

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Personen die werkzaam zijn op het luchthaventerrein krijgen toegang tot locaties met behulp van een Eindhoven Airportpas. Van iedereen die een Eindhoven Airportpas heeft, worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen in onze systemen voor toegangsbeheer:

 • NAW-gegevens

 • telefoonnummer

 • pasaanbiedingen

 • toegangsautorisatie

 • soort identiteitsbewijs

 • foto op toegangspas

 • functie

 • geboortedatum en geboorteplaats

 • nationaliteit

 • geslacht

 • e-mailadres

 • personeelsnummer (optioneel)

 • naam werkgever

 • adres werkgever

 • e-mail werkgever

 • telefoonnummer werkgever

Zodra jij de Eindhoven Airportpas gebruikt, leggen wij vast wanneer en waar je dat doet. Deze gegevens worden door Eindhoven Airport niet ingezien, tenzij daar een bijzondere (veiligheids)reden voor is.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? Eindhoven Airport is op grond van (inter)nationale (security) wet- en regelgeving verplicht om de luchthaven te beveiligen. Dit gebeurt onder meer door middel van gecontroleerde doorgangen in combinatie met een geldige Eindhoven Airportpas conform de gestelde eisen van de EU verordening (EG) 300/2008, artikel 4 lid 1.2. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen. Eindhoven Airport verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? De persoonsgegevens die worden opgeslagen in de systemen van Eindhoven Airport, de Eindhoven Airportpas en de gegevens over het gebruik van jouw Eindhoven Airportpas worden direct na inlevering van de pas vernietigd, tenzij er gegronde redenen zijn deze langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een incident.

Met wie delen wij jouw gegevens? De persoonsgegevens die we opslaan delen we met jouw werkgever. De gegevens over het gebruik van jouw Eindhoven Airportpas delen we niet met jouw werkgever.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke? Eindhoven Airport N.V.