Privacystatement - Camerabeveiliging

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Op Eindhoven Airport hangen videocamera's waarmee camerabeelden worden gemaakt. Dat betekent dat als jij op of rondom de luchthaven bent, er mogelijk ook camerabeelden van jou worden gemaakt.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? De camerabeelden gebruiken we om Eindhoven Airport te beveiligen. We zijn daar op grond van (onder meer) de Wet luchtvaart ook toe verplicht. We verwerken de camerabeelden dus om een wettelijke verplichting uit te voeren.

Daarnaast hebben wij de beelden van de videocamera’s nodig voor operationele doeleinden. We hebben daarom ook een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de camerabeelden. Wij gebruiken de camerabeelden niet voor andere doeleinden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? De camerabeelden worden niet langer dan 10 dagen bewaard, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een incident.

Met wie delen wij jouw gegevens? Eindhoven Airport verleent de Koninklijke Marchaussee toegang tot alle videobeelden die worden gemaakt met de beveiligingscamera's op Eindhoven Airport.

Afhankelijk van het werkgebied, delen wij een deel van de beelden die met de videocamera’s wordt gemaakt met de Douane en met de Koninklijke Luchtmacht/Vliegbasis Eindhoven.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke? Eindhoven Airport N.V.

De Koninklijke Marchaussee, de Koninklijke Luchtmacht en de Douane zijn zelf verwerkings-verantwoordelijke.

Inzage in camerabeelden Omdat Eindhoven Airport zonder medewerking van de Koninklijke Marechaussee niet kan beoordelen of camerabeelden relevant zijn voor de nationale veiligheid, gaan we in de regel niet zelfstandig over tot het geven van inzage in camerabeelden. Eindhoven Airport adviseert daarom om een verzoek tot inzage in camerabeelden altijd (ook) te richten aan de Koninklijke Marechaussee. Zie voor meer informatie hierover ook de website van het Ministerie van Defensie.