Privacystatement Assistentie

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?  

Bij het verlenen van de PRM-dienstverlening kunnen de volgende persoonsgegevens worden vastgelegd: 

 • Contactgegevens: titel, voorletters, voor- en achternaam, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum en e-mailadres. 

 • Assistentiebehoefte en hulpmiddelen. 

 • Vluchtgegevens, waaronder:  

  • Datum en tijd vlucht 

  • Vluchtnummer   

  • Stoelnummer vliegtuig 

  • Aanvullende gegevens, zoals: 

   • Doorvluchten vanaf een buitenstation 

   • Ticketnummer 

   • Reisklasse 

 • Andere door de luchtvaartmaatschappijen verstrekte informatie 

 • Gegevens over de dienstverlening:  

  • Aanmaakdatum en tijdstip PAL/CAL/PSM (soorten dienstverlening) 

  • Invoerdatum en -tijdstip PRM-verzoek 

  • Uitvoerdatum en -tijdstip PRM-verzoek 

  • Type proces (arriverend, vertrekkend) 

  • Startpunt PRM afhandeling 

  • Starttijd PRM afhandeling 

  • Eindpunt PRM afhandeling 

  • Eindtijd PRM afhandeling 

  • Bron van aanmelding 

  • Absent 

 Waarom verwerken wij jouw (persoons)gegevens? De dienstverlening voor PRM wordt op Eindhoven Airport uitgevoerd conform de EG verordening Nr. 1107/2006 en de zogenaamde interpretative guidelines van juni 2012. Eindhoven Airport is op basis van die PRM verordening verplicht personen met beperkte mobiliteit bijstand te verlenen zodat zij in staat zijn om te kunnen vliegen. Eindhoven Airport verwerkt in dit kader persoonsgegevens op basis van de AVG-grondslag ‘wettelijke verplichting om te voldoen aan de PRM-verordening’. De gezondheidsgegevens verwerkt Eindhoven Airport op basis van de uitzonderingsgrond ‘zwaarwegend algemeen belang op grond van Unierecht (PRM-verordening)’. 

Daarnaast voert Eindhoven Airport analyses uit op basis van gegevens die Eindhoven Airport verwerkt heeft tijdens de PRM dienstverlening. De volgende gegevens worden niet verwerkt voor analysedoeleinden: 

 • de direct herleidbare persoonsgegevens, zoals de naam van de passagier; en  

 • de bijzondere persoonsgegevens, zoals de gegevens die iets zeggen over de vereiste hulp     

Deze analyses vinden plaats om de PRM dienstverlening te verbeteren. Eindhoven Airport heeft hiertoe een gerechtvaardigd belang.  

De PRM dienstverlening leidt ertoe dat elke reiziger van de luchthaven gebruik kan maken en via deze route veilig en tijdig zijn vliegtuig kan bereiken en/of verlaten. Het belang van Eindhoven Airport is dat zij haar luchthaven zo toegankelijk mogelijk wil laten zijn, zodat elke reiziger in staat is om via deze route te reizen. Deze belangen zijn maatschappelijk van aard. Eindhoven Airport streeft geen commercieel doel na bij de aanbieding van de PRM dienstverlening. 

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?   De persoonsgegevens die Eindhoven Airport verwerkt bij de uitvoering van de PRM-dienstverlening worden maximaal 6 maanden bewaard om (eventuele) klachten van passagiers af te kunnen handelen. 

Met wie delen wij jouw gegevens?  De PRM dienstverlening wordt uitbesteed aan een derde partij Viggo Eindhoven Airport B.V. (“Viggo”). Viggo is verwerker in de zin van de AVG. 

Viggo maakt met toestemming van Eindhoven Airport gebruik van de volgende sub-verwerker, die namens Viggo persoonsgegevens verwerkt: 

 • SITA: Dit bedrijf levert het wereldwijde platform voor berichteninfrastructuur binnen de luchtvaartsector, ook op het gebied van de PRM dienstverlening ten behoeve van onder meer Eindhoven Airport, Viggo en luchtvaartmaatschappijen. 

 De luchtvaartmaatschappijen zijn betrokken bij de PRM dienstverlening, maar hebben geen toegang tot de persoonsgegevens die Eindhoven Airport (feitelijk Viggo) in dit kader verwerkt. Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte? 

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte?  De PRM dienstverlening kan door iedereen worden afgenomen die voldoet aan de definitie van iemand met een verminderde mobiliteit zoals aangegeven in de PRM Verordening. Dit maakt dat de PRM dienstverlening door Eindhoven Airport een internationaal karakter heeft.   

De PRM-dienstverlening ziet in de kern toe op in Nederland (Eindhoven Airport) uitgevoerde bijstand aan betrokkenen. Het is mogelijk dat de gegevensverwerkingen verder strekken dan Nederland alleen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een reiziger die in het buitenland verblijft direct contact opneemt met Eindhoven Airport over de gewenste PRM-dienstverlening. Ook kan het zo zijn dat Eindhoven Airport via de luchtvaartmaatschappij persoonsgegevens ontvangt van reiziger die op dat moment nog niet in Nederland zijn. 

Er vinden geen doorgiften van persoonsgegevens plaats door of naar (sub-)verwerkers van Eindhoven Airport buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?  Eindhoven Airport N.V.