Vertrouwen vanuit de omgeving

Permanente overlegstructuur

Sinds 1 september 2020 is het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) opgericht als de nieuwe, permanente overlegstructuur zoals voorgesteld in het adviesrapport ‘Opnieuw verbonden.’ Naast Eindhoven Airport en haar omwonenden nemen de vliegbasis, omliggende gemeenten, provincie, ministeries en diverse instanties deel aan dit overleg. Vanuit Eindhoven Airport nemen diverse medewerkers actief deel aan de verschillende stuur- en werkgroepen. Meer in formatie over het LEO vind je via deze link. Samen op de hoogte is het informatieplatform van het LEO, daarop vind je ook nieuws en achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen die het LEO behandelt. Deze onderwerpen liggen in het verlengende van de speerpunten uit het adviesrapport.

Volgende fase Stichting Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven

Een van de onderwerpen is de volgende fase Stichting Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven. Deze stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van milieugerelateerde activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven Eindhoven. Het LEO onderzoekt momenteel de werkwijze zodat de stichting van nog meer waarde kan worden.

Regionaal Informatie Centrum (RIC)

Heb je een vraag over het vliegverkeer of iets wat daar mee te maken heeft, dan kun je ook contact opnemen met het Regionaal Informatie Centrum – Luchthaven Eindhoven (RIC).

Het RIC is in januari 2023 gestart om vragen uit de regio te beantwoorden over het vliegverkeer van en naar de luchthaven. Denk bijvoorbeeld aan vliegbewegingen, vliegroutes en baankeuze. Daarnaast beheert het RIC ook het Meldingenbureau geluidhinder voor vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport. Samen op de hoogte is toezichthouder op dit meldingenproces.

Het RIC is te bereiken via e-mail of telefonisch via 088 - 004 30 30 (bereikbaar op maandagen van 09.00-12.00 uur). Je kunt ook een persoonlijke afspraak maken met het RIC via bovenstaande gegevens.