Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen

Duurzame brandstoffen

De inzet van duurzame brandstoffen (synthetische of biokerosine) is van belang om de CO2 uitstoot van vliegtuigen terug te dringen. Hierover zijn (inter)nationaal afspraken over gemaakt, zoals het Akkoord Duurzame Luchtvaart en het Europese ‘Fit for 55’ programma. Eindhoven Airport bezit zelf geen vliegtuigen maar stimuleert de inzet van duurzame brandstoffen waar het kan.

Compensatie

Eindhoven Airport opereert al voor het zevende jaar op rij CO2 neutraal. Onze restuitstoot compenseren we. In samenwerking met de Climate Neutral Group doen we dit regionaal via een bio-gas project door de Smits Group in Wanroij.

Klimaatfonds

Momenteel onderzoeken we of de extra vliegtaks die door de nieuwe regering is aangekondigd, ingezet kan worden om de inzet van duurzame brandstoffen op Eindhoven Airport te bespoedigen. Het voorstel wordt in het Luchthaven Eindhoven Overleg verder uitgewerkt.

Proeftuin voor technologische innovaties

Technologische innovaties zijn van belang om de luchtvaart te verduurzamen. Elektrificatie is er daar een van. Naast onze eigen opdracht om de luchthavenoperatie te elektrificeren, inventariseren we ook wat we moeten doen om elektrisch vliegen mogelijk te maken. Dit doen we in het samenwerkingsprogramma Power Up, waarin ook de luchthavens van Rotterdam, Groningen en Maastricht deelnemen. Koninklijke NLR is een van de partners in dit project. Zij bezochten Eindhoven Airport vorig jaar ook al met een elektrisch vliegtuig als onderdeel van een onderzoeksproject.