Geen (fossiele) privévluchten vanaf 2026

Vanaf 2026 geen privévluchten op fossiele brandstoffen meer

Privévluchten hebben een relatief grote geluid- en CO2-footprint per passagier en dragen maar in zeer beperkte mate bij aan de mobiliteitsbehoefte van onze regio. Daarom hebben we besloten vanaf 2026 dit type vluchten niet meer toe te staan op Eindhoven Airport. Indien zich mogelijkheden voordoen voor kleine, duurzame luchtvaart (zoals elektrisch) die van toegevoegde waarde is voor de regio, willen we dat wel faciliteren.

Hoeveel en welk soort vluchten van klein vliegverkeer gaat Eindhoven Airport nog wel faciliteren vanaf 2026?

We houden circa 500 vliegbewegingen per kalenderjaar over voor maatschappelijk vliegverkeer zoals medical flights (ambulancevluchten) en voor het testen van klein duurzaam vliegverkeer dat van toegevoegde waarde is voor de regio. 

Wat betekent dit besluit voor de bereikbaarheid van Brainport/Aantrekkelijkheid voor bedrijven?   

Het aantal zakelijke vluchten op Eindhoven Airport wordt maar heel beperkt uitgevoerd via  privévluchten. Dus het effect voor de bereikbaarheid van Brainport is minimaal. De zakelijke reiziger reist vooral via het groot commercieel verkeer.