nieuws

21-12-2021

Vergunning burgermedegebruik Eindhoven Airport 2022

Deel

Eindhoven Airport heeft 17 december jl. van het ministerie van Defensie de vergunning burgermedegebruik Eindhoven Airport 2022 ontvangen. Deze vergunning loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Ook in deze nieuwe vergunning is het aantal vliegtuigbewegingen bevroren op 41.500. Een ‘stand still’, zoals Pieter van Geel eerder al adviseerde voor de jaren 2020 en 2021.

Het blijft voor Eindhoven Airport niet toegestaan om vluchten na 23.00 uur te plannen zoals dat al vanaf 25 oktober 2020 geldt. Vertraagde vluchten mogen wel na 23.00 uur landen, zoals Van Geel al had geadviseerd. Op grond van het Luchthavenbesluit Eindhoven zijn dit er per dag maximaal acht tussen 23.00 en 24.00 uur. Een extra aanscherping op het advies van Van Geel is dat voor 2022 van deze acht er per dag maximaal twee mogen landen tussen 23.30 en 24.00 uur, met een maximum van vijftig per jaar.

Daarnaast wordt in 2022 niet de volledige in het Luchthavenbesluit Eindhoven vastgestelde civiele geluidsruimte van 10,3 km2 vergund. De vergunde geluidsruimte wordt verkleind naar 9,39 km2 waarmee de maximaal toegestane geluidbelasting in 2022 kleiner is dan voorgaande jaren. Hiermee wordt de volgende stap gezet naar de reductie van de geluidbelasting en daarmee de hinder voor de omgeving.