nieuws

25-03-2023

Reactie CEO Eindhoven Airport op demonstratie XR op Eindhoven Airport

Deel

Klimaatbeweging Extinction Rebellion demonstreert vandaag zaterdag 25 maart bij Eindhoven Airport. Uiteraard werken wij mee om deze demonstratie en onze passagiers zo goed mogelijk te faciliteren waarbij veiligheid voor ons altijd voorop staat.  

De klimaatbeweging wil extra aandacht voor de effecten van vliegverkeer op het milieu en de noodzaak tot verduurzaming. Eindhoven Airport onderschrijft de noodzaak en urgentie van verduurzaming.    

Eindhoven Airport vervult een belangrijke maatschappelijke rol in het bij elkaar brengen van mensen voor zakelijk contact, een bezoek aan familie en vrienden of vakantie. We zien dagelijks dat hieraan veel behoefte is. De vluchten van en naar Eindhoven Airport hebben een gemiddelde bezettingsgraad van ruim 85%. Eindhoven Airport vormt een belangrijke verbinding met meer dan 80 voornamelijk Europese bestemmingen die vrijwel allemaal meer dan 700 kilometer vanaf Eindhoven liggen en met de trein niet of zeer lastig te bereiken zijn.  

Eindhoven Airport deelt de opvatting van Extinction Rebellion dat de luchtvaart net zoals andere sectoren (snel) moet verduurzamen. Ook wij voelen de urgentie. Mede daarom streven wij geen groei van ons vliegverkeer na maar is verduurzaming van het bestaande vliegverkeer onze prioriteit. 

We hebben samen met regionale partijen aan het kabinet voorgesteld om de drievoudig verhoogde tickettaks van vertrekkende reizigers vanaf Eindhoven Airport te gebruiken voor de inkoop van duurzame brandstof. Dan kan de gebruikte brandstof op onze luchthaven tot 50% worden bijgemengd met duurzame brandstoffen (dit is momenteel het maximaal toegestane percentage). Dat zou in 2030, in combinatie met de verwachte vlootvernieuwing, tot 45 tot 50 procent minder CO2-uitstoot door ons vliegverkeer leiden ten opzichte van 2019. Helaas is ons verzoek nog niet ingewilligd. Daarom hebben we deze nadrukkelijke wens opnieuw onder de aandacht gebracht van het kabinet. Op Prinsjesdag zal blijken of het kabinet de belofte uit het regeerakkoord dat de opbrengst van de verhoogde tickettaks wordt aangewend voor verduurzaming van de luchtvaartsector, nakomt. 

Daarnaast stimuleert Eindhoven Airport luchtvaartmaatschappijen om hun vloot te vernieuwen. Vanaf 1 april betalen maatschappijen een gunstiger tarief als ze de nieuwste schonere en stillere toestellen inzetten op Eindhoven Airport.  

Een heel klein deel van het aantal vluchten vanaf Eindhoven Airport (ca. 2,5%) is beschikbaar voor kleine vliegtuigen (zogenaamde general en business aviation). Ook dit aantal is door ons gelimiteerd. Wij zien met name bij dit segment kansen om vliegtuigen te elektrificeren en daarmee te verduurzamen. Deze ontwikkeling is in volle gang. Samen met andere partijen stimuleren wij dit zoveel als mogelijk. 

Samen met onze partners zetten we ook in op verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van CO2-uitstoot door het elektrificeren van het equipment op het platform. Inmiddels is zo’n 65 procent van het equipment elektrisch in plaats van diesel-aangedreven. Uiterlijk in 2030 is al het equipment elektrisch aangedreven. Dat draagt bij aan ons doel om als luchthaven onze eigen activiteiten in 2030 uitstootvrij te hebben.  

Uit het in 2020 verschenen rapport van het Adviescollege Stikstof onder leiding van de heer Remkes blijkt dat de luchtvaart verantwoordelijk is voor 0,7 tot 1,1 procent van de stikstofdepositie in Nederland. Eindhoven Airport heeft op verzoek van de minister van LNV op 1 oktober 2020 een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een vergunning Wet natuurbeheer, ook wel natuurvergunning genoemd. Op 15 februari 2021 heeft de minister van LNV een ontwerpvergunning gepubliceerd. We gaan er op basis van deze verstrekte ontwerpvergunning vanuit dat we een definitieve natuurvergunning krijgen. Dat deze aanname correct lijkt, blijkt ook uit een deze week gepubliceerd besluit van de minister van Natuur en Stikstof waarin een handhavingsverzoek jegens Eindhoven Airport wordt afgewezen.  

Roel Hellemons,  

CEO Eindhoven Airport