nieuws

06-04-2023

Eindhoven Airport en REMONDIS gaan voor hergebruik en recycling van al het afval

Deel

Al het afval van Eindhoven Airport wordt in 2030 hergebruikt of gerecycled en er wordt geen afval meer verbrand. Dat is de belangrijkste taak waarmee REMONDIS Nederland, afvalverwerking, recycling en rioolservice en de luchthaven de komende tijd aan de slag gaan. Eindhoven Airport en REMONDIS sloten onlangs een zevenjarig contract dat vanaf juni ingaat.

In 2022 werd 44 procent van het afval hergebruikt of gerecycled. Om in de toekomst al het afval her te gebruiken of te recyclen, gaat de luchthaven nog beter scheiden aan de bron. REMONDIS gaat nascheiden en gaat innovatieve technieken inzetten om afval te hergebruiken of recyclen. Zo heeft REMONDIS bijvoorbeeld een recyclinginstallatie waarmee afval beter kan worden nagescheiden en wordt een machine ingezet om van organisch afval droge compost te maken. In 2022 kwam in totaal 851 ton afval vrij bij Eindhoven Airport. Hiervan was 583 ton restafval (68 procent). REMONDIS heeft als doelstelling om de hoeveelheid restafval jaarlijks te reduceren met gemiddeld 10 procent.

Doordat afval van Eindhoven Airport straks niet meer wordt verbrand, daalt de CO2-uitstoot in 2030 naar nul. REMONDIS geeft via een dashboard inzicht in de geleidelijke afname van de CO2-uitstoot. De luchthaven stuurt tijdens de contractperiode op optimalisatie van de afvalverwerking door tussentijdse doelstellingen en prestatieafspraken. Daarnaast zorgt REMONDIS ervoor dat het draagvlak voor hergebruik en recycling onder medewerkers, partners en passagiers wordt vergroot. Dat doet het bedrijf door op verschillende manieren visueel te communiceren, afvalcoaches in te zetten en te adviseren in nieuwe afvalscheidingsunits.