nieuws

25-12-2022

Vergunning burgermedegebruik Eindhoven Airport 2023

Deel

Eindhoven Airport heeft 23 december de vergunning burgermedegebruik 2023 ontvangen. De vergunning loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Volgens deze vergunning zijn voor 2023 maximaal 41.500 vliegtuigbewegingen per jaar toegestaan. In lijn met het advies van Pieter van Geel, oud-voorzitter van Proefcasus Eindhoven Airport, wordt weer een stapje gezet in vermindering van de geluidbelasting. De vergunde geluidbelasting wordt met een volgend stapje omlaag gebracht tot 9,15 vierkante kilometer. Bij de berekening van deze vergunde geluidsruimte is rekening gehouden met de verwachte vlootvernieuwing in 2023 (18 procent van het groot commercieel vliegverkeer). In de vergunning voor 2024 zal rekening worden gehouden met de verwachte vlootvernieuwing voor dat jaar.

Ook in 2023 blijft het maximum aantal geplande starts op zondagochtend tussen 7.00 en 8.00 uur beperkt. Om hinder voor omwonenden in de late avonduren zoveel mogelijk te voorkomen zijn geplande landingen na 23.00 uur al vanaf 25 oktober 2020 niet meer toegestaan. Geplande starts waren al niet toegestaan.

Met de nieuwe vergunning wordt uitvoering gegeven aan het advies van Pieter van Geel over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030. Het advies gaat uit van een nieuw sturingsmodel voor geluid waarbij de vermindering van de geluidbelasting – en niet meer het aantal vliegbewegingen - sturend is voor de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport.

Lees de vergunning hier.