nieuws

15-02-2024

Reactie op berichtgeving over baanwerkzaamheden Luchthaven Eindhoven

Deel

Gisteren berichtten diverse media over plannen van het ministerie van Defensie om grootschalige baanwerkzaamheden uit te voeren op de vliegbasis Eindhoven, een militaire luchthaven waarvan Eindhoven Airport medegebruiker is voor de uitvoer van burgerluchtvaart. De start, de duur en de omvang van deze werkzaamheden hangen af van definitieve besluitvorming door het ministerie van Defensie als eigenaar van het veld. Gezien de vragen die de berichtgeving oproept, laat Eindhoven Airport het volgende weten: indien er door Defensie definitief besloten wordt de werkzaamheden uit te voeren, dan zullen deze niet starten voor 2027. Uitsluitsel over de definitieve besluitvorming wordt eind februari verwacht, dan zal de totale scope en de planning van de werkzaamheden bekend worden.