nieuws

22-12-2023

Kjell Kloosterziel in Raad van Commissarissen Eindhoven Airport

Deel

Kjell Kloosterziel (1978), Directeur Schiphol International, is per 19 december jl. benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport. Hij volgt mr. Anne Hustinx op, die tot 1 december 2023 als commissaris verbonden was aan Eindhoven Airport. Zij legde deze functie neer bij haar vertrek bij Schiphol. Voordat Kloosterziel in 2019 startte als Directeur Schiphol International was hij directielid van Netherlands Airport Consultants (NACO). Hij vervulde voor die tijd ook diverse andere functies voor deze organisatie. Kloosterziel is benoemd voor een eerste termijn van vier jaar.