nieuws

12-04-2023

Eindhoven Airport toonde in 2022 flexibiliteit, veerkracht en een sterk herstel

Deel

Na twee coronajaren was ook 2022 voor de luchthavens, en zeker ook voor Eindhoven Airport, een uitzonderlijk jaar. De gevolgen van de coronapandemie waarin het aantal vluchten en passagiers terugviel, waren ook begin 2022 nog voelbaar. Maar al snel kwam een sterk herstel van het vliegverkeer en liep ook het aantal passagiers weer op. Er was na twee jaar van reisbeperkingen een sterke behoefte om te reizen naar familie of vrienden of om met het vliegtuig met vakantie te gaan. En dat is zichtbaar in de passagierscijfers; deze stegen van 2,7 miljoen in 2021 naar 6,3 miljoen in 2022. Pre-corona (in 2019) verwelkomde de luchthaven 6,7 miljoen passagiers. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 dat de aandeelhouders woensdag 12 april hebben vastgesteld.

Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport: “Het jaar 2022 wordt na een moeizame start gekenmerkt door een sterk herstel van het vliegverkeer en aantallen passagiers. We kampten in dit jaar ook met uitdagingen, zoals rijen en passagiers die hun vlucht misten als gevolg van onderbezetting bij de securitycontrole. We hebben hier samen met onze partnerbedrijven op geacteerd. Daarnaast hebben we reizigers, die nergens anders geld terugkregen voor het mislopen van hun vlucht, een ruimhartige compensatieregeling aangeboden. Medewerkers van Eindhoven Airport en haar partners hebben in 2022 een ongekende flexibiliteit en veerkracht getoond.”

In 2022 had Eindhoven Airport 40.252 vliegbewegingen. Dat lag in het jaar daarvoor op 21.704. Hiermee lag het aantal vliegbewegingen in 2022 85,5 procent hoger dan in 2021. Er werd in 2022 gevlogen op 87 bestemmingen. Daarmee steeg het aantal bestemmingen ten opzichte van 2021 met 8. Het aantal passagiers kwam in 2022 uit op 6,3 miljoen (2021: 2,7 miljoen). Daarmee lagen de passagiersaantallen in 2022 133 procent hoger dan in 2021. Het nettoresultaat kwam in 2022 uit op 18,8 miljoen euro (2021: - 2,3 miljoen euro). De opbrengsten van Eindhoven Airport stegen in 2022 met 123 procent tot 80,6 miljoen euro (2021: 36,2 miljoen euro). Dit wordt vooral veroorzaakt door het sterk toegenomen aantal passagiers en vliegbewegingen na de eerste maanden.

Eindhoven Airport hield ook in 2022 koers door zich vooral te richten op het nog verder verhogen van de kwaliteit van de luchthaven, verduurzaming en de dialoog met de omgeving. In 2022 werd een derdehands parkeergarage aangekocht die op P3 zorgt voor extra parkeercapaciteit. Ook werden de plannen gepresenteerd voor de uitbreiding van de terminal. Er is hard gewerkt aan het nader bestuderen van kansen en mogelijkheden op het gebied van onze energietransitie. Daarnaast zijn voorbereidende besprekingen en onderzoeken gevoerd voor een zeer forse uitbreiding van het aantal zonnepanelen op het dak van de terminal. Verder komt de elektrificatie van het equipment op het platform goed op stoom. Inmiddels is ruim 65 procent elektrisch in plaats van diesel-aangedreven. Er hebben diverse bijeenkomsten van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) plaatsgevonden. Ook waren er diverse gemeenteraden voor een rondleiding en informatiesessie te gast op de luchthaven. Verder besprak de directie ook diverse thema’s met vertegenwoordigers van diverse omwonendenorganisaties. Roel Hellemons: “Eindhoven Airport blijft zich ook in 2023 inzetten voor een nog betere luchthaven met oog voor de regio waarvan we al 90 jaar deel uitmaken.”

Klik hier voor het jaarverslag 2022.