nieuws

22-03-2024

Eindhoven Airport start eind dit jaar met uitbreiding terminal

Deel

Eindhoven Airport start eind dit jaar met de uitbreiding van de terminal inclusief een bagagekelder. Naar verwachting is de uitbreiding in 2027 volledig afgerond. Doelstelling is dat de bouw zo min mogelijk hinder oplevert voor passagiers, bezoekers en medewerkers.   

De intentie is dat bouwbedrijf Heijmans de uitbreiding gaat bouwen. Het ontwerp ervan is gemaakt door EGM architecten, Iv Bouw en Peutz. De terminal wordt uitgebreid omdat de huidige terminal te klein is geworden voor de huidige passagiersaantallen. De huidige terminal is gebouwd voor zo'n 5 miljoen passagiers. In 2023 maakten zo'n 6,8 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven. Ook dit jaar verwacht Eindhoven Airport een passagiersaantal op dit niveau.  

Het definitief ontwerp voor de uitbreiding is gereed. Volgens de plannen wordt de huidige terminal aan luchtzijde (na de security check) met circa 10.000 vierkante meter vergroot. Aan landzijde (voor de security check) wordt de terminal met 2000 vierkante meter uitgebreid. Er komen ook ondergrondse aanpassingen bij ten behoeve van een bagagekelder.  

Met de uitbreiding komt er meer ruimte voor gates en het non-Schengengebied. Verder ontstaat meer ruimte voor horeca. De bagagekelder geeft mogelijkheden voor snellere en efficiëntere afhandeling van aankomende bagage, de grotere aankomsthal erboven zorgt ervoor dat meer vluchten tegelijk kunnen uitstappen. Dit is een grote behoefte sinds er geen geplande vluchten meer worden uitgevoerd na 23.00 uur. De uitbreiding zorgt hiermee voor meer comfort voor reizigers en medewerkers omdat er meer ruimte is voor afhandelingsprocessen en services.  

 

Duurzaamheid 

In de uitbreiding zijn de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwerkt. Zo worden materialen hergebruikt, bijvoorbeeld de geveldelen uit de bestaande terminal. De terminal is na de uitbreiding volledig gasloos. Er wordt voor het verwarmen en koelen van de terminal straks gebruik gemaakt van twee warmte-koude-opslaginstallaties. Een daarvan wordt aangelegd in de uitbreiding van de terminal. Op het dak van de uitbreiding van de terminal komen bijna 1.100 zonnepanelen. Daarmee wordt straks jaarlijks ongeveer 363.500 kilowattuur energie opgewekt, dat is circa 40% van het energieverbruik in het nieuwe gedeelte van de terminal. Een deel van het dak wordt voorzien van sedumbeplanting. Dit draagt bij aan wateropvang en isolatie van de terminal. In de kelder komt een waterbassin waar het hemelwater wordt opgevangen. Dat water wordt gebruikt voor de toiletten in de uitbreiding.  Het ontwerp met de kenmerkende entree wordt zo vormgegeven dat in de toekomst materialen eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Bijna al het materieel dat tijdens de bouw wordt ingezet, zal elektrisch zijn.  

 

Planning 

De totale realisatie van de uitbreiding bedraagt ca. 2,5 jaar. Als gevolg van het toevoegen van de kelder en de fasering van de bouw (de luchthaven blijft operationeel) is meer tijd benodigd dan eerder ingeschat. De planning van de werkzaamheden is afgestemd op de voorziene tijdelijke sluiting als gevolg van de baanwerkzaamheden in 2027. De uitbreiding van de terminal past bij de ambitie van Eindhoven Airport om de kwaliteit van de luchthaven verder te verhogen.     

 Ontwerp: EGM architecten, Iv-Bouw en Peutz 

Download hier de afbeeldingen, bij publicatie graag bron vermelden

3 foto’s