nieuws

18-03-2024

Eindhoven Airport heeft recordaantal passagiers, hoge klanttevredenheid en goed financieel resultaat in 2023

Deel

Eindhoven Airport publiceerde vandaag haar jaarverslag 2023. Vorig jaar kwam het aantal passagiers uit op een nieuw record. Er waren geen wachtrijen en de passagierstevredenheid was nog nooit zo hoog. De luchthaven bleef binnen de afgesproken limiet van maximaal 41.500 vluchten. Eindhoven Airport staat er financieel goed voor waardoor de luchthaven belangrijke investeringen kan doen.

Er is een grote behoefte aan reizen voor ontspanning, familiebezoek en werk. En dat is terug te zien in het recordpassagiersaantal. Eindhoven Airport verwelkomde in 2023 6,8 miljoen passagiers (2022: 6,3 miljoen). Ook is er in de omgeving draagvlak voor de luchthaven. Volgens reputatieonderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd is 73 procent van de ondervraagden positief tot zeer positief over de luchthaven en de rol die deze speelt in de regio.

Roel Hellemons, CEO Eindhoven Airport: "We kijken terug op een succesvol jaar waarin we meer passagiers dan ooit verwelkomden en waarin de operatie soepel is verlopen. Passagiers waren ook erg tevreden, zo blijkt uit onderzoek. Er waren geen wachtrijen en we konden weer de kwaliteit leveren die onze passagiers van ons verwachten. Belangrijk is ook dat we in 2023 goed hebben gepresteerd op het gebied van veiligheid. Verder zijn we natuurlijk blij met het draagvlak in de regio voor de luchthaven."

In 2023 had Eindhoven Airport 41.496 vliegbewegingen. Dat lag in 2022 op 40.252. Hiermee lag in 2023 het aantal vliegbewegingen 3 procent hoger dan in 2022. Er werd in 2023 gevlogen op 84 bestemmingen (2022: 87). Het nettoresultaat kwam in 2023 uit op 19,2 miljoen euro (2022: 18,8 miljoen euro). De opbrengsten van Eindhoven Airport stegen in 2023 met 9 procent tot 87,8 miljoen euro (2022: 80,6 miljoen euro).

Versneld verduurzamen De luchthaven nam in 2023 stappen gericht op het versneld verduurzamen van de luchthaven. Nadat Eindhoven Airport zich eerder al committeerde aan het doel om uiterlijk in 2030 het geluid met 30 procent te hebben verminderd (ten opzichte van 2019), werd afgelopen november het doel toegevoegd om ook de uitstoot van CO2 van vliegverkeer van Eindhoven Airport in 2030 met 30 procent te verminderen (ten opzichte van 2019). In dit ‘Commitment 2030’, worden de concrete acties benoemd. Zo stopt Eindhoven Airport vanaf 1 januari 2026 met het faciliteren van (fossiele) privévluchten. De toestellen die relatief per passagier veel geluidshinder en CO2-uitstoot geven, zijn vanaf dan niet meer welkom op de luchthaven. Ook zijn vanaf 2030 alleen nog de nieuwste generatie vliegtuigen die schoner en stiller zijn nog welkom op de luchthaven. Om in 2030 30 procent minder CO2-uitstoot te bereiken, gaat er ook een verplichte bijmenging met Sustainable Aviation Fuel (SAF) gelden op Eindhoven Airport. Om luchtvaartmaatschappijen te stimuleren meer SAF bij te mengen, stelt de luchthaven vanaf 2024 hiervoor een financiële bijdrage voor de airlines beschikbaar.

Hoewel er op vele vlakken tevredenheid is, zijn er ook zaken ter verbetering. Eindhoven Airport blijft daarom werken aan verdere kwaliteitsverhoging van de luchthaven en de dienstverlening. Daarnaast blijven we werken aan het nog verder optimaliseren van de relatie met onze omgeving. We blijven hiervoor nauw samenwerken met het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) waarin ook omwonenden, overheden en bedrijven zijn vertegenwoordigd.