nieuws

02-11-2023

Eindhoven Airport gebruikt AI om het omdraaiproces te verbeteren

Deel

Eindhoven Airport gebruikt in samenwerking met Schiphol Artificial Intelligence (AI) om het omdraaiproces van vliegtuigen verder te verbeteren en vertragingen te minimaliseren. Met behulp van Deep Turnaround detecteren camera’s op het platform automatisch de start- en eindtijden van het grondafhandelingsproces. Hierdoor wordt het mogelijk de eindtijd van het omdraaiproces (de turnaround) te voorspellen en vooraf inzichtelijk te hebben wanneer een vliegtuig klaar is om te pushen.  

Op dit moment zijn 4 vliegtuigopstelplaatsen voorzien van camera’s om het omdraaiproces te monitoren. Het plan is om in 2024 alle veertien vliegtuigopstelplaatsen van camera’s te voorzien. 

De turnaround loopt vanaf het moment dat een vliegtuig wordt geparkeerd tot het moment dat het vliegtuig weer vertrekt. In de tussentijd worden grondafhandelingsactiviteiten uitgevoerd om het vliegtuig weer gereed te maken voor de volgende vlucht. Je kunt hierbij denken aan in- en uitstappen van passagiers, catering, bagage in- en uitladen, etc. Om ervoor te zorgen dat de turnaround soepel verloopt, is een goede planning en overzicht van het proces belangrijk. Dat realiseren we met Deep Turnaround waarin we de gegevens analyseren en zo ontdekken waar verbeterpunten liggen.   

Voorspelbaar Turnaroundproces  De beelden van de camera’s worden geanalyseerd door een algoritme dat op basis van AI registreert wanneer een activiteit start en stopt. Als voldoende beelden zijn geanalyseerd, leert AI om te voorspellen wanneer een vliegtuig klaar is voor vertrek. Hierdoor weten we op voorhand of er kans is op vertraging waardoor we op dat moment al maatregelen kunnen treffen. Alle waardevolle informatie wordt vastgelegd in het Turnaround Insights Dashboard. Hierdoor is in één oogopslag duidelijk welke vluchten extra aandacht nodig hebben.  

Mirjam van den Bogaard (Chief Operations Officer Eindhoven Airport): “Eindhoven Airport werkt continu aan het verder optimaliseren van luchthavenprocessen. Deep Turnaround is een waardevol instrument dat hieraan bijdraagt, zowel op de grond als in de lucht. Dat laatste is iets van de langere adem. Onze inzet is dat we zo goed mogelijk kunnen voorspellen wanneer vliegtuigen kunnen vertrekken. Daar is voor passagiers, luchtvaartmaatschappijen en duurzaamheidsambities nog veel winst te halen.” 

Lennert L’Amie (Directeur IT & Data Schiphol): “De inzichten die data geven, dragen bij aan het voorspelbaarder maken van de grondoperatie. Met Deep Turnaround hebben we met verschillende stakeholders samengewerkt om het grondafhandelingsproces nog inzichtelijker te maken. Het is waardevol om deze kennis met andere luchthavens te delen en daarnaast hun ervaringen op te halen, zodat we het product kunnen blijven door ontwikkelen.”