Meerwaarde bieden voor de regio

We zijn geen uitzondering als het gaat om brede, regionale samenwerking waar verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat centraal staat. Op verschillende gebieden hebben we partnerships met diverse organisaties.

Bevorderen van de samenleving;

  • Samen voor Eindhoven, IMpact040, Stichting Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven

Kansen voor sport, kunst & cultuur;

  • PSV, Brabant Sport, Formula-E

  • GLOW, Dutch Design Week, Van Abbemuseum, Muziekgebouw

Promoten van toerisme & recreatie;

  • Van Gogh Foundation, Visit Brabant, Eindhoven365

Ondersteuning aan innovatie & economie:

  • TU/e, Brainport Development, WTC-E

Bijdragen aan werkgelegenheid:

  • Summa College