Eindhoven Airport werkt aan een groener en duurzaam luchthavengebied

Bijna honderd Brabantse dennen, berken en andere typisch Brabantse bomen sieren het voorterrein en de wandelpromenade richting de terminal van Eindhoven Airport. Ze zorgen samen met de grassen, vaste planten, struiken en het grasveld voor een mooi plaatje en een betere biodiversiteit. De volgende stap is de vergroening van het hele luchthavengebied. Eindhoven Airport is één van de spelers in het gebied die zich daarvoor sterk maakt. De luchthaven speelt dan ook een belangrijke rol in het versterken van de uitstraling van de omgeving.

Zo is Eindhoven Airport nauw betrokken bij de aanstaande transformatie van het gebied waarin ook het naastgelegen bedrijventerrein, Vliegbasis Eindhoven en Business Park Flight Forum zijn gevestigd. Deze partijen, pandeigenaren en huurders willen ‘Eindhoven Airport District’ in 2040 omgevormd hebben tot een levendig, internationaal georiënteerd, duurzaam, vergroend gebied. Zo wordt voor het gebied tussen de luchthaven en Flight Forum een plan ontwikkeld voor meer groen in de openbare ruimte. Door de toevoeging van bomen en groen wordt het gebied aantrekkelijker voor gebruikers en bezoekers. Daarnaast stimuleren we ondernemers en pandeigenaren om hun directe omgeving te vergroenen. Bij de opgave om in het luchthavengebied meer groen toe te voegen, wordt ook een verbinding gemaakt met het nabij gelegen Van Gogh Nationaal Park. Daarnaast benut Eindhoven Airport natuurlijk ook zelf kansen om op haar grondgebied meer groen te planten.  Zo worden onder andere plannen gemaakt voor het vergroenen van een grote parkeerplaats vlakbij de terminal.

World Trade Center

De luchthaven doet ook onderzoek naar de bouw van een World Trade Center (WTC). In dat gebouw aan de Luchthavenweg zouden diverse functies worden ondergebracht. Het is de bedoeling dat het WTC een landmark in het gebied wordt. Hierdoor draagt het bij aan het zo aantrekkelijk mogelijk maken van ‘Eindhoven Airport District’. Ook is Eindhoven Airport betrokken bij het verbeteren van de infrastructuur in het gebied.

Naast de vergroening, de wegenstructuur en de inspanningen van de luchthaven in ‘Eindhoven Airport District’ dragen ook de nog nader uit te werken plannen voor een bijzonder vormgegeven spotterstoren nabij de luchthaven bij aan een betere uitstraling van de omgeving. Door dit soort faciliteiten wordt het gebied levendiger en aantrekkelijker voor een brede doelgroep uit de omgeving. 

Lokaal opgewekte energie

Ook in de verduurzaming van het luchthavengebied pakt de luchthaven haar rol. Eindhoven Airport schakelt in de toekomst zo veel mogelijk over op lokaal opgewekte duurzame energie. Om die ambitie waar te maken, is de luchthaven samen met enkele ondernemers op onder andere Flight Forum aangesloten bij het initiatief voor de oprichting van een lokaal energiehandelsplatform. Hierdoor kunnen deelnemers onderling energie verhandelen en wordt het regionale energienet minder belast.