Eindhoven Airport hanteert lager tarief voor airlines als ze schonere en stillere vliegtuigen inzetten

Luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Eindhoven Airport betalen vanaf 1 april 2023 een lager tarief voor het landen en starten als ze vliegen met de nieuwste toestellen die minder geluid maken en CO2 uitstoten. Ze betalen ook minder als ze vliegen met toestellen die minder stikstofoxiden uitstoten. Ook geldt een lager tarief als ze overdag vliegen in plaats van vroeg op de ochtend of in de avonduren. Hiermee zet Eindhoven Airport een belangrijke stap in het verder terugdringen van geluidhinder voor omwonenden en het reduceren van uitstoot.

Met de nieuwe methodiek in de berekening van de zogenaamde Sustainable Landing & Take-Off charge stimuleert Eindhoven Airport luchtvaartmaatschappijen om hun vloot te vernieuwen. Tevens stimuleert de luchthaven dat airlines vanaf/naar Eindhoven Airport vliegen met stillere en schonere toestellen. Ook wordt bevorderd dat ze vliegen in de tijdsblokken met de minste overlast voor de omwonenden. Daarnaast draagt de nieuwe methodiek bij aan het realiseren van de afspraken waaraan Eindhoven Airport zich heeft verbonden naar aanleiding van het advies ‘Opnieuw Verbonden’ van Pieter van Geel om de geluidbelasting richting 2030 substantieel te reduceren. Dit moet vooral gebeuren door vlootvernieuwing.

Om hinder terug te dringen, is het sinds eind oktober 2020 niet meer toegestaan om landingen na 23.00 uur te plannen. Geplande starts waren er na dat tijdstip al niet. De luchthaven zet al langer in op verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van CO2-uitstoot. Veel voertuigen en equipment op het platform, zoals pushbackvoertuigen, bagagetrekkers en vliegtuigtrappen, zijn al elektrisch (ipv diesel-aangedreven) . Voor 2030 worden alle diesel-aangedreven voertuigen en equipment vervangen door elektrische exemplaren. Om uitstoot verder terug te brengen, heeft Eindhoven Airport het doel om over te schakelen op een volledig duurzame energievoorziening. Dat moet gebeuren door zelf meer energie op te wekken en door gebruik te maken van in de omgeving van de luchthaven opgewekte duurzame elektriciteit. Om uitstoot en geluid te verminderen is onlangs een proef gestart waarbij vliegtuigen op Eindhoven Airport duurzaam taxiën (op één motor taxiën). Verder zet Eindhoven Airport in op bijmenging van kerosine met duurzame brandstof.