Duurzame leefomgeving

We zijn trots op de regio en we willen van meerwaarde zijn voor deze regio. Daarom vinden we een duurzame leefomgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is belangrijk.  

Verminderen van geluidsoverlast: De luchthaven werkt aan het terugdringen van geluidshinder door vliegtuigen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo stimuleren we luchtvaartmaatschappijen om op Eindhoven Airport te vliegen met stillere en schonere vliegtuigen door hiervoor vanaf april 2023 een lager havengeld te factureren. Om geluidsoverlast in de vroege ochtend en later op de avond zo veel mogelijk te beperken, heeft Eindhoven Airport zijn havengelden gedifferentieerd naar tijdstip van vertrek en landing. Hiermee stimuleert Eindhoven Airport luchtvaartmaatschappijen om minder te vliegen in de vroege ochtend en later op de avond. Tot slot  worden vanaf eind oktober 2020 geen geplande landingen na 23:00 meer uitgevoerd. Geplande starts van vluchten waren na dit tijdstip al niet toegestaan.

Verbeteren van luchtkwaliteit: Het vernieuwen van de vloot door de luchtvaartmaatschappijen draagt sterk bij aan een duurzame leefomgeving. De nieuwste vliegtuigen stoten minder emissies uit. Vliegtuigbouwers als Airbus en Boeing ontwikkelen vliegtuigmotoren die steeds minder brandstof verbruiken en dus minder uitstoot veroorzaken. Natuurlijk zijn we ook zelf aan de slag met verduurzaming. Zo draait de luchthaven al sinds 2014 volledig op windenergie. Daarnaast brengen we de emissie van onze luchthavenactiviteiten en gebouwen in 2030 naar nul door bijvoorbeeld elektrificatie van voertuigen en equipment. Eindhoven Airport maakt al langer gebruik van groene elektriciteit en groen gas. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is de luchtvaart een van de bronnen van ultrafijnstof. Het RIVM onderzoekt wat de gevolgen hiervan zijn voor omwonenden.  

Contact met omwonenden: Eindhoven Airport heeft regelmatig contact met (vertegenwoordigers van) omwonenden, bedrijven en politici. We informeren hen over wat er bij Eindhoven Airport speelt, waar we mee bezig zijn en wat ze van ons kunnen verwachten. Ook nodigen we onze buren en volksvertegenwoordigers uit om tijdens rondleidingen een kijkje te nemen op de luchthaven. (Dat pakken we zsm na corona weer op). Daarnaast geven we informatie via onze social media-kanalen, de gratis huis-aan-huisbladen, en de Voor jou-pagina op onze site. De via de App Store en Google Play Store gratis te downloaden BurenApp Eindhoven Airport geeft informatie en is uitgerust met een tool waarmee het vliegverkeer live kan worden gemonitord. Ook op samenopdehoogte.nl- het informatieplatform van het Luchthaven Eindhoven Overleg- is informatie beschikbaar over het vliegverkeer op en rondom luchthaven Eindhoven. Via deze site kan ook een melding worden gedaan over hinder van vliegverkeer. De rapportages van meldingen worden voorgelegd aan de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Vliegbasis Eindhoven. Het COVM is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van Vliegbasis Eindhoven. De commissie stelt adviezen op over geluidhinder.  

Lees hier meer over het Luchthaven Eindhoven Overleg.

Lees hier meer over de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Vliegbasis Eindhoven.

Lees hier de nieuwsberichten over Eindhoven Airport.  

Lees hier de Goede Buur pagina.

Duurzame inzet voor de regio: Eindhoven Airport heeft oog voor zijn omgeving. Wij maken deel uit van de regio en wij willen de regio nóg beter maken. We vinden het dan ook belangrijk om bij te dragen aan initiatieven uit en voor de regio die mensen die dat nodig hebben een zetje in de rug geven. Daarom hebben we een samenwerkingsverband met de stichting Samen voor Eindhoven. Deze verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op deze manier zetten medewerkers van de luchthaven zich via Samen voor Eindhoven met hun kennis en kunde in voor mensen in de regio. Een voorbeeld hiervan is het helpen van 50-plussers bij solliciteren en het helpen in zorgcentra. 

Lees ook onze 'Roadmap Sustainability 2030’ . In dit plan geven we een overzicht van de acties die Eindhoven Airport onderneemt om de luchthaven en de luchtvaart te verduurzamen onder andere om klimaatverandering te helpen voorkomen.

Documenten

  • Documenten

Roadmap Sustainability 2030 Eindhoven Airport

Meerjarenplan duurzaamheid

Download