Actief sturen op minder geluidbelasting

Lagere havengelden voor schonere/stillere vliegtuigen

Eindhoven Airport werkt samen met haar partners aan verduurzaming van de luchthaven/luchtvaart. Zo is het havengeld lager voor airlines die vliegen met schonere/stillere vliegtuigen. Kijk voor meer informatie de video.

Bevriezing van vluchten, geen geplande vluchten na 23.00 uur, kleinere geluidscontour

Zoals in 2020 en 2021 ook het geval was, is in de vergunning voor 2022 het totaalaantal van 41.500 vluchten uit 2019 het maximale dat de luchthaven mag inzetten. Deze vergunning bepaalt ook dat de geluidsruimte kleiner wordt: 9,39 vierkante kilometer. Dit was 10,3 vierkante kilometer.

Het reduceren van late vluchten helpt ook om geluidsoverlast te verminderen. Daarom vinden er volgens afspraak geen geplande vluchten na 23.00 uur ’s avonds meer plaats sinds oktober 2020. Vanaf 2022 mogen maximaal acht toestellen tussen 23.00 en 24.00 uur nog landen zonder een zogenoemde extensie als ze om wat voor reden dan ook vertraagd zijn. Niet meer dan twee daarvan kunnen tussen 23.30 en 24.00 uur binnenkomen, met een maximum van 50 per jaar.

Vlootvernieuwing

We hanteren vanaf 2022 verschillende tarieven waardoor het voor luchtvaartmaatschappijen goedkoper wordt om met stillere, schonere toestellen te landen op onze luchthaven. In 2021 werd ruim 7% van het aantal vluchten op Eindhoven uitgevoerd door de Airbus Neo en Boeing MAX. Het adviesrapport gaat ervan uit dat in 2030 minimaal 60% van de vluchten worden uitgevoerd door deze nieuwe typen.

Minder geluid van, naar en op de baan

Samen met omwonenden, de luchtverkeersleiding van de vliegbasis Eindhoven en externe adviseurs is in 2021 gewerkt aan aanpassingen in de instructies voor de vliegroutes tussen Steensel en Eersel, zodat vliegtuigen beter tussen de dorpskernen door kunnen vliegen.

Verder onderzoeken we of het veilig genoeg is voor vliegtuigen om na de landing met minder motorvermogen naar het platform te taxiën en 1 motor zelfs uit te zetten als het naar de startpositie taxiet.