Actief sturen op de verbetering van luchtkwaliteit

Elektrificatie

In stappen vervangen we de apparaten die we op het platform gebruiken. Generatoren en voertuigen op brandstof worden vervangen door elektrische alternatieven zodat de uitstoot op het platform uiterlijk in 2030 nul bedraagt. De proef met de luchtvaartmaatschappijen om met gereduceerd vermogen te taxiën zal ons ook  inzicht geven in de reductie van uitstoot naast geluid.

(Ultra)fijnstof

Met TNO startten we in het voorjaar van 2020 een onderzoek naar de aanwezigheid van (ultra)fijnstof op het platform van de luchthaven. Op basis van die gegevens kunnen we beoordelen of en hoe verbeteringen mogelijk zijn.

Eindhoven Airport vervolgt onderzoek ultrafijnstof op platform

Eindhoven Airport laat in voorjaar 2023 blootstellingsmetingen doen om meer inzicht te krijgen in de uitstoot van ultrafijnstof waaraan medewerkers op het platform worden blootgesteld. Hiermee volgt de luchthaven het advies van TNO op om vervolgonderzoek te laten uitvoeren. 

TNO deed in opdracht van Eindhoven Airport van 7 april tot 9 mei 2022 metingen naar de concentraties ultrafijnstof op het platform. Daaruit blijkt onder andere dat de 8-uursgemiddelden voor een deel van de tijd boven de nano referentiewaarden van het RIVM van 50- tot 60.000 deeltjes per kubieke centimeter liggen. Eindhoven Airport liet de metingen uitvoeren omdat de luchthaven het belangrijk vindt om meer inzicht te krijgen in de concentraties ultrafijnstof op het platform. 

De luchthaven maakt zich al langer op diverse manieren sterk voor het reduceren van uitstoot. Zo stimuleert Eindhoven Airport onder andere vlootvernieuwing via verlaging van de Landing & Take-Off Charges vanaf april 2023. Daarnaast wordt al het Diesel-aangedreven materieel en equipment voor uiterlijk 2030 geëlektrificeerd. Op dit moment is al meer dan 65 procent van het equipment elektrisch.   

Lees onderstaand het onderzoeksrapport van TNO naar de concentraties ultrafijnstof op het platform.

Bijbehorende documenten

  • TNO-rapport

TNO rapport ultrafijnstof

Download