Maximaal 40.500 vluchten per jaar, daarna sturen op geluid

In 2026 en 2027 maximaal 40.500 vluchten per jaar. Vanaf 2028 sturing op normen voor geluid in plaats van op aantallen vluchten

Het nieuwe sturingsmodel van Pieter van Geel gaat uit van sturing op een vooraf vastgestelde norm voor geluidbelasting door vliegverkeer. Sturing op aantallen vliegbewegingen, zoals dit nu ook nog plaatsvindt, vervalt in dit sturingsmodel. Eindhoven Airport houdt voor de jaren 2026 en 2027 naast sturing op een norm voor geluidbelasting ook nog vast aan sturing op het aantal vliegbewegingen. Door de vrijgekomen capaciteit van de privévluchten niet te benutten voor groot commercieel verkeer, brengen we het aantal vliegbewegingen voor 2026 en 2027 terug van de huidige 41.500 naar 40.500 per jaar. Een deel van de capaciteit (500 vluchten per jaar) houden we beschikbaar voor maatschappelijk verkeer (bijv. medische vluchten) en testvluchten voor duurzame luchtvaart.

Hoeveel stiller wordt het in de omgeving van Eindhoven Airport als er 1000 vluchten per jaar minder zijn in 2026 en 2027? En hoeveel minder CO2-uitstoot scheelt dat? En hoe zit dat in 2028 als er wordt gestuurd op geluid? 

Het vervallen van een groot deel van het klein verkeer betekent circa 3% geluidreductie. Het scheelt ook een paar procent in CO2-uitstoot. Als er vanaf 2028 op geluid gestuurd gaat worden in plaats van op aantallen vliegbewegingen en er zou ruimte ontstaan voor een beperkte groei in vliegbewegingen, dan kan dit alleen als we binnen de geluidsnormen blijven en binnen eventuele overige randvoorwaarden die dan voor ons gelden, zoals bijvoorbeeld een CO2-plafond.