Organisatiestructuur

Eindhoven Airport N.V. staat onder leiding van een tweehoofdige statutaire directie. De directie wordt bijgestaan door een aantal stafafdelingen en geeft leiding aan het Managementteam, dat bestaat uit een hoofd Commerciële zaken en een hoofd Financiële zaken & ICT.

Aandeelhouders

De aandelen van Eindhoven Airport NV zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van Eindhoven Airport NV bedraagt EUR 9 miljoen. Het kapitaal is verdeeld in 20 miljoen aandelen van EUR 0,45 (oorspronkelijk HFL 1,00), en wel 10 miljoen gewone aandelen en 10 miljoen cumulatief preferente aandelen. Er zijn in totaal 5 miljoen gewone aandelen uitgegeven en 5 miljoen cumulatief preferente aandelen. Het totaal geplaatst kapitaal bedraagt EUR 4.537.802,-, waarvan EUR 2.291.590,- is gestort.

Directie

De Algemeen Directeur van Eindhoven Airport N.V. is per 1 oktober 2008 de heer drs J.E. Meijs. Vanaf juli 2017 vormen de heer J.E. Meijs (CEO) en mevrouw Drs. M.P.J. van den Bogaard, in de functie van Chief Operations Officer (COO), samen het directieteam van Eindhoven Airport N.V.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op, adviseert, ondersteunt en benoemt de directie. De leden van de Raad van Commissarissen zijn:

drs. P.J.J.M. Swinkels (1945), president-commissaris
Bestuurder, voormalig directievoorzitter Bavaria (gepensioneerd)
Nevenfuncties:
President-commissaris De Meeuw Groep BV
Commissaris Faber Halbertsma Groep BV
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor FHG
Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Van Lanschot Bank NV
Lid Raad van Advies Den Ouden Groep BV
Voorzitter Stichting Nederland Schoon
Voorzitter Nationaal Monument Kamp Vught

J.W. Weissink MBA (1965)  
Directeur Schiphol Real Estate B.V.         

drs. B.I. Otto (1963)
Executive Vice President & Chief Operations Officer Schiphol Group
Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Publieke Veiligheid Schiphol
Voorzitter Veiligheidsplatform Schiphol

A.P.A. de Jong (1945)
Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht
Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht Summa College, Eindhoven
Lid Raad van Toezicht Vitalis WoonZorgGroep, Eindhoven

drs. P.L.A. Rüpp (1957)
Voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool
Nevenfuncties:
Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in de provincie Noord-Brabant
Voorzitter RKSV Udi’19
Vice-voorzitter Stichting Jheronimus Bosch 500
Voorzitter Stichting Bosch Research and Conservation Project
Lid dagelijks bestuur Vereniging Hogescholen
Lid Raad van Toezicht Dutch Institute World Class Maintenance

 

Bijbehorende documenten