Ketenverantwoordelijkheid

In de inkoopprocessen van Eindhoven Airport is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk criterium. We verwachten van onze partners/leveranciers dat ze ondernemen met respect voor de belangen van mens, milieu en omgeving. En dat ze aantoonbare inspanningen leveren om sociale winst en milieuwinst boeken. In het inkoopbeleid  zijn de kaders en regels opgenomen voor de inkoopactiviteiten. Specifieke afspraken zijn opgenomen in de onderliggende contracten. Het is cruciaal dat partners in de keten elkaar scherp houden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gedijt bij een kritische, constructieve dialoog. Eindhoven Airport gaat die dialoog actief aan en haalt inspiratie uit concrete plannen, initiatieven en innovaties van haar partners/leveranciers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.