In balans

Eindhoven Airport opereert in een complexe context. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarmee onze licence to operate. We zijn ons ervan bewust dat de ontwikkeling van de luchthaven alleen mogelijk is als er een balans is met de omgeving: duurzaamheid, leefbaarheid en internationale connectiviteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eindhoven Airport voelt zich verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op haar deel van deze maatschappelijke opgave. Onze stakeholders bepalen of de balans tussen internationale connectiviteit, leefbaarheid en duurzaamheid behouden blijft. Eindhoven Airport neemt zelf initiatieven om nieuwe eigentijdse ambities te formuleren op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid en behoort tot de leidende duurzame luchthavens van Europa.

De luchthaven beschikt over het hoogste Airport Carbon Accreditation level (level 3+ Neutrality) en Eindhoven Airport heeft samen met andere luchthavens over de hele wereld afgesproken gezamenlijk op te trekken om nog duurzamer te worden. Dit is in 2016 bekrachtigd door de ondertekening van de ‘Airports Sustainability Declaration'. Eindhoven Airport heeft vijf thema's benoemd om op strategische wijze invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke opgave:

  • Klimaatvriendelijke luchthaven
  • Circulaire economie
  • Omgeving en leefbaarheid
  • Duurzame werkgelegenheid
  • Ketenverantwoordelijkheid