Duurzame werkgelegenheid

Eindhoven Airport draagt bij aan het vestigingsklimaat en is cruciaal voor de ontwikkeling van de Brainportregio. De luchthaven is met 1.500 directe arbeidsplaatsen uitgegroeid tot een van de grootste regionale werkverschaffers. We ontwikkelen de luchthaven op gezonde economische wijze door een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voldoende aanbod van gemotiveerde mensen met diverse achtergronden. We kiezen er voor om waar mogelijk 'social return' toe te passen als gunningcriterium om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder investeren we in gezondheid, scholing en betrokkenheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een van onze uitgangspunten.

In samenwerking met de gemeente Eindhoven, Viggo Eindhoven Airport B.V. en het Summa College zijn we in 2017 begonnen met een werkgelegenheidsplan Eindhoven Airport, onder de noemer Airportaal. Het doel is kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en studenten direct te laten kennismaken met de luchthaven.