Corporate Responsibility

In balans met de omgeving

Eindhoven Airport speelt een belangrijke rol in het voorzien van de groeiende behoefte aan luchtvervoer. De samenleving hecht echter steeds meer belang aan een groene omgeving en schonere lucht.

Eindhoven Airport streeft bij haar groei als internationale luchthaven naar een exploitatie en ontwikkeling die afgestemd zijn op de belangen van alle betrokkenen, met inachtneming van ruimtelijke milieutechnische kwaliteit van de omgeving. Enerzijds de belangen van internationale klanten en anderzijds de belangen van omwonenden in de omgeving van de luchthaven. Een open communicatie hierin draagt bij aan wederzijds begrip voor elkaars belangen en mogelijkheden en is daarmee de eerste stap naar een goede samenwerking.

Eindhoven Airport bouwt aan de toekomst

Eindhoven Airport groeit voorspoedig en bouwt hard aan de toekomst. Aan de eigen toekomst, op het vliegveld zelf, maar ook aan die van anderen.

De luchthaven rekent het als maatschappelijk verantwoorde onderneming tot haar plicht om mensen die daartoe zelf minder in staat zijn, te helpen een toekomst op te bouwen. Het gaat ons niet alleen om Profit en Planet maar ook om People. Daarom geven wij onze medewerkers gelegenheid, tijd en geld om een bijdrage te leveren aan twee bouwprojecten; dichtbij in Oirschot, pal onder onze aanvliegroute en aanzienlijk verder van huis, in Cambodja. Er zijn mogelijkheden om te participeren in de twee projecten. Sponsoraanvragen zullen voorgelegd worden aan de sponsorcommissie. Klik hier voor de sponsorbrochures voor Cambodja en Oirschot. Wil jij een donatie doen? Klik hier!

Milieu

Eindhoven Airport N.V. hecht belang aan een goede samenleving en daar is aandacht voor milieu (lucht, bodem, afval, energie en water) een belangrijk onderdeel van. Eindhoven Airport N.V. kent een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de norm NEN 14001:2004. In het kader van de continue verbetering en het blijven toetsten van het eigen milieumanagementsysteem, vindt jaarlijks een interne en externe audit plaats.

Geluid

Geluid is één van de belangrijkste milieuaspecten op de luchthaven. Ten behoeve van het monitoren van geluid zijn er negen geluidmeetpalen geplaatst in de omgeving van het vliegveld. Deze palen meten continu geluid. De geluidmeetpalen sturen dagelijks de meetgegevens naar het registratiesysteem ANOMS om daarna gelinkt te worden met de vluchtgegevens van het civiele vliegverkeer. Van de vluchten die binnen het verkeersleidinggebied Eindhoven vallen, worden in ANOMS onder andere de route, hoogte en vliegtuig identiteitsgegevens opgeslagen.

De website samenopdehoogte.nl is een initiatief van de Alderstafel Eindhoven. U vindt er alle belangrijke informatie over het burgervliegverkeer. Kom bijvoorbeeld te weten waar de luchthaven voor wordt gebruikt, ontdek wat de regelingen voor u betekenen of zie precies hoe vaak er civiele vluchten passeren boven uw woonomgeving. Op deze website is geen informatie beschikbaar over militair vliegverkeer. Kijk voor meer informatie op http://samenopdehoogte.nl/.
Via de website samenopdehoogte.nl  kunt u een melding indienen over een specifiek civiel vliegtuig of over hinder door vliegverkeer op een bepaald tijdstip door middel van het invullen van het meldingsformulier. http://samenopdehoogte.nl/vraag-melding-indienen. Het telefonische meldpunt voor geluidsoverlast door vliegverkeer op Eindhoven, is bereikbaar op telefoonnummer: 31 (0)40 289 61 33 of +31 (0)40 289 61 44.

Voor de vliegbasis Eindhoven is een commissie van Overleg en Voorlichting inzake Milieuhygiëne ingesteld. Deze commissie ziet erop toe dat de Vliegbasis Eindhoven niet meer geluidsbelasting veroorzaakt dan volgens de wettelijke vastgestelde geluidszone is toegestaan. Kijk voor meer informatie op www.covm.nl.

Duurzaamheid & Innovatie

Eindhoven Airport heeft de wens uitgesproken om op het gebied van duurzaamheid tot de leidende luchthavens van Europa te behoren. Dit is vertaald in een concrete doelstelling het hoogste level van de Airport Carbon Accreditation van ACI EUROPE op het gebied van CO2 reductie binnen te behouden, namelijk die van “ Neutrality”, oftewel  CO2 neutraal. Kijk voor oor meer informatie op www.airportcarbonaccreditation.org.

D-AIR is een kennisuitwisselingsproject op het gebied van energie en duurzaam transport. D-AIR verenigt 10 regio’s met 14 projectpartners, bestaande uit publieke organisaties en luchthavens, allemaal met duidelijke ambities om de CO2 emissies, gekoppeld aan de luchthavenactiviteiten, significant te reduceren. Eindhoven Airport was een van 14 partners in het project. Kijk voor meer informatie op www.dairproject.eu.

Bijbehorende documenten