Bouwactiviteiten

Eindhoven Airport breidt terminal uit met nieuwe bagagehal

Eindhoven Airport is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe bagagehal. De nieuwe bagagehal wordt gebouwd aan de rechterzijde van de terminal, op de begane grond. De eerste verdieping zal ingericht worden voor ondersteunende functies zoals kantoorruimtes.

Vanwege de verwachte groei van Eindhoven Airport de komende jaren, is het huidige bagagesysteem niet meer toereikend. De bagagehal zal daarom worden uitgebreid en zal ruimte bieden aan een bagagesysteem met meer dan dubbele capaciteit. Het totale bruto vloeroppervlakte van de uitbreiding is bijna 5000 m2, waarvan de helft ruimte biedt aan het nieuwe bagagesysteem. De ingebruikname van de nieuwe bagagehal staat gepland voor het tweede kwartaal van 2017. De bouwwerkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2016.

De ruimte van de huidige bagagehal zal vervolgens, na ingebruikname van de nieuwe bagagehal in 2017, ingericht gaan worden voor passagiers toegankelijke operationele en commerciële ruimtes.

Om geheel in lijn te blijven met de duurzaamheidambities van Eindhoven Airport zal deze aanbouw een gelijkwaardig energielabel krijgen als de terminal, namelijk het A+ label. Hiervoor zal onder andere gebruik worden gemaakt van led verlichting i.c.m. aanwezigheidsdetectie, isolerende beglazing en zonnepanelen.

Grootschalige verbetering van het buitengebied Eindhoven Airport en de bereikbaarheid van de luchthaven

In 2016 zal naar verwachting de bouw van het buitengebied van start gaan en fasegewijs gereedkomen in 2017 en 2018. De maatregelen voor de verbetering van de bereikbaarheid zullen volgens de plannen starten in 2017 en gereed zijn in 2020. Lees meer.

Renovatie start- en landingsbaan

Van 30 mei tot 16 juni 2016 wordt onderhoud gepleegd aan de start- en landingsbaan en hierdoor zullen we in deze periode gesloten zijn voor al het vliegverkeer. Lees meer.