Wereldprimeur analysetool My Neighbourhood op Samenopdehoogte.nl

Eindhoven, 2 april 2014

Vanaf vandaag is het mogelijk om met My Neighbourhood,  een analysetool, historische informatie op te vragen over het gebruik van Eindhoven Airport. Hierdoor is te zien hoe vaak vliegtuigen over een bepaald gebied zijn gevlogen en kan er meer detailinformatie opgevraagd  worden over de geluidmetingen. Deze analysetool is wereldwijd nog niet eerder ingezet.

De website Samenopdehoogte.nl stelt online informatie beschikbaar voor omwonenden over onder andere de gevlogen routes van en naar Eindhoven Airport op basis van radartracks, de positie van de vertrekkende en landende vliegtuigen ten opzichte van woonhuizen en  de geluidmetingen. Tevens dient het systeem als een klantvriendelijke mogelijkheid voor het indienen van een melding.

Handig aan My Neighbourhood is dat men er ook mee kan zien hoe vaak in een bepaalde richting wordt gevlogen en kan er per vliegpad ingezoomd worden om het gemiddelde aantal vluchten, dat per uur van dat vliegpad gebruik maakt, te bekijken. Ook kan  per geluidmeetpaal ingezoomd worden  op de detailgegevens van de geluidmetingen, waaronder het totaal aantal geluidregistraties per uur en de verdeling per uur per geluidniveau.

Aan de Alderstafel is besproken dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente Eindhoven, een kleine werkgroep (Defensie, Eindhoven Airport, BOW, BMF, Gemeenten Eindhoven en Veldhoven) zich bezig houdt met de uitvoering van samenopdehoogte.nl.


- EINDE PERSBERICHT-

Voor meer informatie:
www.samenopdehoogte.nl

Schrijf u in voor de nieuwsbrief