Start test met nieuwe route vanaf Eindhoven Airport

Eindhoven, 18 december

Vanaf januari 2014 zal in samenwerking met transavia.com een test starten voor het gebruik van een nieuwe vertrekroute vanaf Eindhoven Airport in zuidwestelijke richting. Deze nieuwe route is ontworpen naar aanleiding van afspraken aan de Alderstafel Eindhoven over hinderbeperking. Eén van die afspraken betrof onderzoek naar de mogelijkheid om de bestaande routes zodanig aan te passen, dat daarmee de geluidsoverlast voor omwonenden zou worden gereduceerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de aanpassing van de vertrekroute voor civiel verkeer naar het zuidwesten. Aanpassing van de routes met vertrek in noordelijke richting bleek geen hinderreductie op te leveren.

Volgens de nieuw ontworpen vertrekroute zullen burgervliegtuigen kort na de start afdraaien naar het westen en verder vliegen over dun bevolkt gebied. Hiermee worden met name Veldhoven en de dorpskernen van Knegsel, Duizel en Hoogeloon ontzien. In het kader van de formele procedures voor aanpassing van de route zal er vanaf januari een aantal testvluchten worden uitgevoerd door transavia.com. De nieuwe route zal officieel vanaf 1 mei 2014 van kracht worden. De route zal alleen gevlogen gaan worden door burgervliegtuigen. Militaire transport- en passagierstoestellen zijn niet uitgerust om kort na vertrek de bocht te maken. Voor deze toestellen is dan ook een andere nieuwe route ontworpen, die licht afwijkt van de huidige route. Bij deze nieuwe route is de bocht naar het westen 7º verlegd ten opzichte van de bestaande route. Deze nieuwe route voor militaire toestellen levert ook hinderreductie op ten opzichte van de bestaande vertrekroute richting het zuidwesten. Andere militaire toestellen, zoals de F-16 en de AWACS, kennen eigen routes. Bij de berekeningen in het kader van de milieueffectrapportage voor het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven is al rekening gehouden met beide nieuwe routes.

 

 

 

-EINDE PERSBERICHT-

Schrijf u in voor de nieuwsbrief