Na transavia.com nu ook Ryanair basis op Eindhoven Airport

Vandaag heeft Michael O’Leary, CEO van Ryanair, op Eindhoven Airport aangekondigd dat Ryanair een basis gaat vestigen op Eindhoven Airport. Deze basis zal bestaan uit één vliegtuig welke vanaf 1 april 2013 vast op Eindhoven Airport zal worden gestationeerd. Tevens zullen vier nieuwe bestemmingen worden toegevoegd, namelijk Bordeaux, Fez, Agadir en Chania. Dit betekent een groei van Ryanair in 2013 van zo’n 50 duizend passagiers (3%) ten opzichte van 2012.

Door de groei en het stationeren van 1 vliegtuig in Eindhoven wordt extra directe werkgelegenheid gecreëerd van tussen de 51– 66 FTE: tussen de 35 en 50 FTE als direct gevolg van het stationeren van een toestel op Eindhoven en zo’n 16 FTE als gevolg van de groei. 

In februari 2011 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het Aldersadvies Eindhoven waarin staat omschreven onder welke voorwaarden het burgerluchtverkeer op Eindhoven zich verder kan ontwikkelen in de periode tot 2020. Onder andere is hierin een eigentijds en ambitieus pakket aan duurzaamheids- en hinderbeperkende maatregelen vastgelegd.
Tevens zijn in de zomer van 2012 tussen de omgeving en Eindhoven Airport aanvullende afspraken gemaakt voor de jaren 2013 en 2014 waaronder een beperkte operatie van maximaal drie landende toestellen tussen 23.00 en 24.00 uur en een eerste mogelijkheid tot vertrek op zaterdagen en zondagen vanaf 08.00 uur (doordeweeks vanaf 07.00 uur).

Net als Transavia eerder bekend maakte zal ook deze nieuwe operatie van Ryanair passen binnen deze afspraken rondom hinderbeperking en duurzaamheid. 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief