Eindhoven Airport start 2014 met 15% groei

Eindhoven, 2 april 2014

Eindhoven Airport realiseerde een passagiersgroei van 15% over de eerste 3 maanden van 2014 ten opzichte van dezelfde periode in 2013. In de periode januari tot en met maart werden 682.000 passagiers afgehandeld, 88.000 meer dan in 2013 over de eerste drie maanden.

Van januari tot en met maart 2014 werden 671.000 lijndienstpassagiers vervoerd van en naar de  52 lijndienstbestemmingen. In 2013 waren dat 585.000 passagiers naar 50 bestemmingen, in dit segment is de groei 15%.

Het aantal vakantiecharterpassagiers is met 36% gestegen in het eerste kwartaal van 2014: 10.000 ten opzichte van 7.300  in het eerste kwartaal 2013.

De passagiersaantallen in het 'general aviation' vliegverkeer zijn afgenomen met 19% (970 passagiers in 2014 ten opzichte van 1.190 passagiers in het eerste kwartaal van 2013).

Over januari- maart werden in 2014 5.700 vliegbewegingen uitgevoerd, 7% meer dan over dezelfde periode in 2013 (5.304).

Over geheel 2014 verwacht Eindhoven Airport een groei van 10% te gaan realiseren tot ruim 3,7 miljoen passagiers (2013: 3,4 miljoen passagiers). Het aantal vliegbewegingen zal over het jaar 2014 uitkomen op 28.900 (2013: 26.508 vliegbewegingen).

 

 -EINDE PERSBERICHT-
 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief